Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 12. 2014 16:16

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti reaguje na aktuální hospodářské potřeby země. Plán shrnuje vládní opatření legislativní i nelegislativní povahy na podporu hospodářského růstu. Důvodem vytvoření je potřeba koordinovat na vládní úrovni plnění úkolů, ke kterým se vláda zavázala prostřednictvím koaliční smlouvy a programového prohlášení.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Plán je koncipován na zbytek roku 2014 a na rok 2015 s tím, že každé opatření má gestora, termín a indikátory plnění a implementace plánu, a případné návrhy a doporučení vládě ve věci dalšího postupu. Kontrolu plnění opatření uvedených v Akčním plánu bude čtvrtletně zajišťovat porada ekonomických ministrů v rozšířeném složení pod vedením předsedy vlády.

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR byl připraven ve spolupráci se sociálními partnery a byl projednaný na zasedáních Rady hospodářské a sociální dohody včetně společného zasedání s krajskými tripartitami. Vláda tak chce posílit vliv sociálních partnerů na realizaci hospodářské politiky.

Jde o převratný dokument, který nejenže posiluje sociální dialog, ale oproti jiným strategiím obsahuje přesná opatření pro řešení dané oblasti, indikátory, které se mají splnit a také termíny, do kterých mají být jednotlivá opatření splněna.

Dokument je rozdělen do dvou částí. První část obsahuje kroky vlády pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, druhá část pak obsahuje opatření, která mají pomoci posílit příjmy státního rozpočtu, tak aby vláda neřešila jen výdajovou část rozpočtu, ale také příjmovou, na kterou předchozí vlády velice často zapomínaly.

Hlavní priority vlády ČR

 1. Efektivní čerpání evropských fondů, které zajistí finanční prostředky na realizaci akčních koků vlády.
 2. Investice do projektů s vysokým multiplikačním efektem, zejména do výstavby páteřní infrastruktury, ale též projektů umožňujících vyšší participaci na trhu práce.
 3. Zefektivnění systému územního a stavebního řízení, které podpoří realizaci výstavby.
 4. Efektivní zadávání veřejných zakázek jako nástroj podpory výstavby a podnikání, ale také boje proti korupci.
 5. Podpora exportu prostřednictvím zajištění úvěrové pomoci a pojištění exportu a posilování nástrojů ekonomické diplomacie.
 6. Zvýšení potenciálu ICT sektoru prostřednictvím budování rozvinuté infrastruktury umožňující přístup k vysokorychlostnímu internetu i prostřednictvím podpory sdílených služeb.
 7. Efektivní výkon fungující veřejné správy, který je klíčovým předpokladem pro obnovu hospodářského růstu a zvyšování zaměstnanosti.
 8. Podpora zaměstnanosti prostřednictvím posílení kapacit úřadů práce, pomoc dlouhodobě nezaměstnaným i usnadněním sladění pracovního a rodinného života.

Kroky vlády pro podporu hospodářského růstu

 1. Atraktivní podnikatelské prostředí
 2. Podpora exportu a cestovního ruchu
 3. Podpora zahraničních a domácích soukromých investic
 4. Transfer výsledků VaV do aplikační sféry
 5. Rozvoj investiční výstavby
 6. Efektivní výkon fungující veřejné správy
 7. Energetika
 8. Podpora zaměstnanosti a trhu práce

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie