Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 2. 2009 3:10

Změny volebního systému do Sněmovny

Dalším projednávaným bodem je novela zákonů o vojácích z povolání a o platu a odměně za pracovní pohotovost.

Účelem navrhovaných variant je navrhnout takovou změnu volebního systému, která by zajišťovala naplňování zásad rovnosti hlasů a poměrného zastoupení a současně umožňovala, oproti současnému stavu, sestavit stabilnější a akceschopnější vládu.

Dosavadní úvahy o možné volební reformě obvykle směřovaly k posílení většinových účinků volebního systému. K posílení akceschopnosti vlád je třeba hledat volební systém, který nepoškodí zásady poměrného zastoupení a současně přidělí bonus vítězné straně. Návrh obsahuje tři varianty ( tzv. skotskou, řeckou a nizozemskou), které jsou zpracovány ve dvou alternativách, tudíž se předkládá celkem šest návrhů řešení.

Vláda se opět vrací k již rozjednanému materiálu týkajícího se novely zákonů o vojácích z povolání a o platu a odměně za pracovní pohotovost. Úprava by měla zajistit prohloubení úrovně slučitelnosti se standardy NATO, především v oblastech hodnostní struktury a výkonu služby v zahraničí. Dále stanoví nové hodnostní sbory a hodnosti, zpřesňuje výkon služby v zahraničích operacích a přípravu vojáků formou intenzivního a nepřetržitého vojenského výcviku. Upravuje mimo jiné celou část zákona o vojácích z povolání, upravující rozhodování ve věcech služebního poměru. Podstatný je návrh na zvýšení částek odškodnění pozůstalých po vojákovi.

Bezesporu významným bodem jsou návrhy na zajištění bezpečnostní situace ČR v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize. Materiál ministerstva vnitra navazuje na informaci, kterou členům vlády ministerstvo předložilo na jejím zasedání dne 16. prosince 2008. Jedna část materiálu obsahuje analytickou informaci o současném stavu v oblasti propouštění zahraničních pracovníků včetně prognóz budoucího vývoje v této oblasti. Upozorněno je rovněž na rizika, která propouštěním zahraničních pracovníků vznikají v imigrační oblasti a která mohou mít negativní dopady na veřejný pořádek a bezpečnost ČR.

Mezi některé další body k projednání v rozpravě patří mimo jiné:
- návrh novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
- návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
- několik materiálů NKÚ mezi kterými je například rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů v roce 2007.

K neméně důležitým bodům patří i informace například:
- o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje

- zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. - 3. čtvrtletí 2008

- zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden - prosinec 2008.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie