Aktuálně

26. 2. 2021 22:32

Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Vyhlášení nouzového stavu od 27. února na 30 dnů
(důvody pro vyhášení nouzového stavu a popis epidemiologické situace)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek
(odůvodnění usnesení č. 208)
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb
(odůvodnění usnesení č. 201)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
(odůvodnění usnesení č. 211)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob nakažených koronavirem
(odůvodnění usnesení č. 215)
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma
(odůvodnění usnesení č. 209)
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb
(odůvodnění usnesení č. 202)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov s účinností od 27. do 28. února
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR
(odůvodnění usnesení č. 210)
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury
(odůvodnění usnesení č. 205)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Krizové opatření o pracovnělékařských prohlídkách
(odůvodnění usnesení č. 206 a čestné prohlášení)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 27. do 28. února
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 27. do 28. února
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března
(odůvodnění usnesení č. 212)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů
(odůvodnění usnesení č. 199)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech
(odůvodnění usnesení č. 203)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Krizové opatření o provozu krematorií
(odůvodnění usnesení č. 207)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března
(odůvodnění usnesení č. 200)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března
(odůvodnění usnesení č. 216)

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR
(celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března
(odůvodnění usnesení č. 217)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X