Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

26. 2. 2021 22:55

Tisková konference po mimořádném jednání vlády, 26. února 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý večer, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan premiér Andrej Babiš.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, já bych vás chtěl informovat, že dnes večer vláda vyhlásila nouzový stav a kolegové vám řeknou podrobnosti.

Už čtrnáct dní občané vidí různé diskuze, jestli nouzový stav je potřeba, nebo není potřeba a určitě všichni viděli, jak reaguje Sněmovna. My jsme vyhlásili ten nouzový stav 14. února na základě požadavku hejtmanů a my jsme o tom přesvědčeni, že ten nouzový stav potřebujeme hlavně pro to, abychom ochránili životy našich spoluobčanů.

Já bych se vrátil do minulého roku. 12. 3. 2020 jsme vyhlásili nouzový stav, kdy počet nakažených byl 22 a v nemocnici byli tři lidi. A nikdo nezemřel. Dnes máme v nemocnicích 7 100 lidí, téměř 1 400 na jednotkách intenzivní péče a bohužel každý den umírají lidi a my musíme za každou cenu nouzový stav vyhlásit.

Proč to fungovalo minulý rok? Protože jsme všichni viděli ty záběry z Bergama z Itálie. A všichni jsme se báli. My jsme tehdy velice rychle reagovali a všichni téměř to dodržovali. A navzájem občané, kdo to nedodržoval, upozorňovali, aby ti, kteří to nedodržovali, to dodržovali. My bychom si velice přáli, aby ty tři týdny toho nouzového stavu jsme se vrátili rok nazpátek a zkusili znovu se chovat stejně.

Já chápu, že je to obrovská zátěž pro nás všechny, a nám to nedělá radost. Ale pokud to neuděláme, tak celý svět uvidí Bergamo v Čechách, protože náš zdravotnický systém zkrátka to nebude schopen ustát.

Proto vás prosím a žádám a chápu, že naše vláda v minulosti nadělala plno chyb a jsme si toho vědomi, ale zkrátka bychom chtěli, abyste nám ještě jednou dali šanci, abychom společně se snažili v rámci nouzového stavu ty tři týdny vydržet a zastavit ten vir a vrátit se postupně do normálu.

My děláme maximum pro to, abychom očkovali. Všude na světě sháníme vakcíny, sháníme léky a můžu říct za všechny kolegy ve vládě, že od minulého roku od února neustále pracujeme na tom, abychom ochránili životy našich spoluobčanů. A i když ne všechno jsme zvládli, vždycky jsme to dělali s plným nasazením a v dobré víře a já myslím, že za všechny můžu říct, že máme svědomí čisté.

Proto bych chtěl požádat znovu, abyste pochopili tu situaci. Já chápu, že je to těžké pro nás všechny, ale je to strašně důležité. A já doufám, že ta opatření, která vláda schválila, budete dodržovat a společně to zvládneme, protože samozřejmě to hlavní je to očkování a těch vakcín bude stále víc a my očkujeme. Jsme v tom společně s hejtmany a jsem přesvědčen, že to skutečně zvládneme.

Takže já vám za to děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. První místopředseda a ministr vnitra pan Jan Hamáček.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji, dámy a pánové, hezký večer. My vám tady postupně představíme sedm opatření, která dohromady mají jediný cíl: Otočit tu stoupající křivku nově nakažených a otočit tu stoupající křivku hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče dříve, než bude pozdě.

Pan premiér tady jasně řekl, co nám hrozí. My jsme se v poslední době snažili přesvědčovat veřejnost, přesvědčovat naše kolegy z opozice, že ten čas se krátí a že zcela jasně vidíme tu katastrofu, do které by naše země mohla spadnout, pokud by se ten trend neobrátil.

Současně nikdo na světě nemá žádné jiné řešení, které je schopno obrátit tu křivku, než to, které tady dnes představujeme. Je to lepší než na podzim, protože kromě těch restriktivních opatření máme ještě vakcinaci. Ta vakcinace je to řešení, které všichni očekáváme, a všichni pracujeme na tom, abychom proočkovali co nejvíce našich spoluobčanů. Ale všichni sledujete ty potíže, a pokud na to koukáte objektivně, tak musíte říci, že za drtivou část těch komplikací prostě vláda České republiky nemůže. Jsou to propady v dodávkách od zahraničních dodavatelů a s tím bohužel můžeme dělat jenom to, že budeme trpělivě vyjednávat. Ale my se snažíme všechny ty vakcíny, které tady jsou, rozvést na očkovací centra a proočkovat. Vakcinace je samozřejmě řešení, ale to řešení je ještě relativně vzdálené a my si mezitím nemůžeme dovolit, aby nám tady zkolabovaly nemocnice.

Já vím a znám ten průzkum WHO, kde půlka našich občanů říká, že i když mají příznaky, tak si z toho nic nedělají, a asi 80 procent říká, že má obrovskou důvěru v české zdravotnictví. A je to dobře. Je to dobře, že máme důvěru v naše zdravotníky, kteří odvádějí skvělou práci, ale zdravotnictví, které je přetížené a které zkolabuje, se už o všechny nepostará. A to prostě nechceme, a přece to ani nemůžeme to udělat těm lidem, kteří strávili poslední měsíce na přesčasech a s maximálním nasazením.

Teď když už jsme v té cílové rovince, máme vakcínu, snažíme se vakcinovat, tak přece nedopustíme, aby se nám stalo to, že zdravotnictví zkolabuje a nebudeme schopni se postarat nejenom o covidové pacienty, ale i o lidi po haváriích a infarktech. To prostě dopustit nesmíme, a proto přicházíme s touto sadou opatření, která je tvrdá, která je cílená a která je časově omezená.

Já vám představím to jedno, které bude asi nejvíce diskutované, a to je omezení pohybu. Ze všech analýz vychází, že pokud chceme snížit mezilidské kontakty, tak prostě musíme snížit mobilitu, musíme snížit pohyb obyvatel. Po dlouhé debatě jsme se rozhodli, že to omezení nastavíme tak, že zakážeme lidem opouštět území okresu.

To znamená, že budeme přesvědčovat naše občany, aby zůstali na území svého okresu ty tři týdny, a pokud možno je i neopouštěli. Jsou tam samozřejmě dané výjimky: cesta do práce, péče o blízkou osobu, cesta na úřad, za lékařem a tak dále. Kompletní seznam výjimek vám číst nebudu, je to na webu Ministerstva vnitra a bude to součástí toho vládního usnesení. Ale tou klíčovou prosbou na naše občany je, aby pokud to jenom trošku jde, ty následující tři týdny zůstali doma.

Pokud už musí ten domov opustit a jet mimo okres, tak budeme vyžadovat zdůvodnění té cesty. Zase je to popsáno v tom usnesení. V případě cest do zaměstnání nějaké potvrzení od zaměstnavatele nebo jinou formou, u OSVČ nějaké potvrzení o zakázce nebo kontakt na osobu, která si ho objednala, aby si to policie mohla ověřit.

V těch dalších výjimkách jsme šli tou tak zvanou francouzskou cestou a požadujeme od občanů čestné prohlášení, které oni sepíšou velmi jednoduše buď na formuláři, který bude k dispozici na internetu, nebo na papír rukou sepíšou, za jakým účelem ten okres opouští, kam jedou a v kolik hodin ten papír byl podepsán. Policie si při namátkové kontrole zkontroluje, zda opravdu ten člověk je na cestě tam, kam na to čestné prohlášení napsal.

Znovu říkám, že cílem není nikoho šikanovat, cílem není nikoho trápit policejními kontrolami. Policie bude vidět, bude vidět masivně, za účelem posílení policie nasadíme i do pěti tisíc vojáků a určitě se budeme snažit, aby lidé i z výšené přítomnosti policie si uvědomili, jak závažný ten problém je. Ale nechceme nikoho šikanovat a nějak zbytečně lidi trápit. Prostě my věříme a důvěřujeme našim spoluobčanům a věříme, že drtivá část si to z nich uvědomí a budou spolupracovat a ta nařízení bude dodržovat.

Co se týká pohybu v rámci okresu, tak samozřejmě je možné si zajít na nákup, je možné si vyřídit ty samé věci, o kterých jsem hovořil i v rámci okresu. Pokud někdo chce sportovat nebo využívat volného času, tak tam je to omezeno pouze na území obce.

Vím, že tady byla velká debata přes oběd a přes odpoledne, kilometr, 500 metrů atd. Dohodli jsme, že to necháme na území obce a to je vše.

Takže ta zásadní prosba je, zůstaňte doma, koneckonců to svítí i za námi. Zůstaňme doma, pomožme našim zdravotníkům, zachraňme životy. A my věříme, že tato opatření zaberou.

Já bych chtěl předem poděkovat všem těm, kteří to dodržovat budou, a jsme přesvědčeni, že to je cesta, jak tu epidemii společně zvládnout. Jak jsem už řekl, věřím, že je to cílová rovinka, a pak už přijde vakcinace a s prvními paprsky léta si všichni oddechneme a ten svět bude veselejší. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Vážené dámy, vážení pánové, podtrhnu to, co řekli oba dva předřečníci. Situace v nemocnicích, a ta je odrazem situace v celé společnosti, je velmi závažná. V současné době se dostáváme k rizikovým hodnotám hospitalizací na jednotkách intenzivní péče a i ve chvíli, kdy začnou fungovat plně ta opatření, o kterých dnes mluvíme, a já všechny prosím, stejně jako ostatní kolegové, a opravdu zde prosím, abychom je dodržovali, tak i když všechna tato opatření budou fungovat, tak během příštího týdne se dá i tak předpokládat, že se budeme dostávat až k hodnotám kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob. Příjmy do nemocnic ještě nějakou dobu budou stoupat k hodnotám kolem 700 za den a jedině, když se společně všichni spojíme a začneme ta opatření dodržovat, tak se mohou ta čísla začít opět měnit k lepšímu.

V současné době byla schválena řada těch krizových opatření, která vlastně jenom prodlužují to, co bylo zavedeno doposud, v souvislosti s prodloužením nouzového stavu, ale došlo také k řadě změn. Co se týče nošení ochranných prostředků dýchacích cest, tak od 1. března bude nově platit, že v zastavěném území obce bude povinně všude venku potřeba minimálně zdravotnickou obličejovou masku, či chcete-li chirurgickou roušku. To znamená, když půjdete kamkoliv v zastavěné oblasti, bez ohledu na to, jak jste daleko od někoho jiného, tak bude potřeba nosit ochranu dýchacích cest. Na veřejně přístupných místech mimo zastavěné obce tato povinnost bude platit pouze, pokud tam budou alespoň dvě osoby na vzdálenost menší než dvou metrů. Jinými slovy, když půjdete do lesa, budete tam sami nebo jen se svými příbuznými, tak to nebude potřeba nosit.

Končí také ke stejnému datu možnost v prodejnách, provozovnách a MHD a dalších veřejných dopravách používat namísto respirátorů dvě roušky. Bude povinný v těchto vyjmenovaných místech respirátor, jak jsme už avizovali. Bude tedy nutné mít nasazený respirátor třídy nejméně FFP2 nebo obdobně účinný ochranný prostředek. Týká se to osob starších 15 let, protože pro malé děti respirátory nejsou.

Z tohoto nařízení dále platí stanovené výjimky, ale mění se výjimka pro zaměstnance tak, že na konkrétním pracovišti musí být dotyčný sám, aby mohl ochranu dýchacích cest sundat. Jinak během pracovního procesu, až na výjimky, které jsou dané třeba charakteristikou toho provozu nebo dané práce, bude potřeba mít ochranu dýchacích cest.

Od 1. března také nařizujeme zaměstnavatelům, aby vybavili zaměstnance adekvátními ochrannými pomůckami. Takže když budete třeba pracovat jako prodavač v obchodě, musí vám zaměstnavatel poskytnout respirátor, když budete jako úředník, musí vám zaměstnavatel poskytnout roušku.

Co se týče škol a školských zařízení, tak jak jsme avizovali, tak bohužel budou uzavřeny všechny školy, mateřské školky i tzv. dětské skupiny. Výjimkou budou základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro osoby, které pracují v integrovaném záchranném systému nebo jinak zajišťují tu potřebnou infrastrukturu, kterou nezbytně potřebujeme.

Zase, když to přeložím do běžné řeči, tak třeba pro sestřičky budou i ty dětské skupiny i školky i školy pro děti do deseti let zajištěny. Děti všech ostatních rodičů ale do škol, školek a dětských skupin nyní bohužel nebudou moci chodit.

Kromě těchto restriktivních opatření, která opravdu, jakkoliv je mi to líto, jsou nyní nutná, abychom byli schopni společně tu situaci zvládnout, tak samozřejmě dále pracujeme na zajištění kapacit našich zdravotních systémů tak, aby i přes ten předpokládaný nárůst, který ale nesmí být nadlimitní, a to je ten důvod, proč se ta opatření nyní realizují, se snažíme aspoň tam, kde je to ještě možné, navýšit kapacity nemocnic, maximalizovat využití personálu a zajistit náhradní personál tam, kde to bude možné.

Také jsme aktivovali možnost zahraniční pomoci, o čemž jsem už informoval, v případě, že to bude potřeba, abychom po ní mohli sáhnout. A jak bylo už několikrát řečeno, budeme nadále očkovat. A dobrou zprávou je, že v těch budoucích měsících budou dodávky vakcín postupně dále stoupat. Děkuji vám.      

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych vás seznámil s některými opatřeními v rámci maloobchodu a služeb. Předtím je ale ještě třeba říct, že se restrikce netýkají firem v oblasti průmyslu nebo podniků, které nemají vlastní maloobchodní provozovnu.

Na druhou stranu je třeba říct, že tyto firmy nebo tento typ společností, firem, podniků, ale i živnostníků, zapojujeme, a to od pondělí, do jednoho z největších projektů v rámci naší pandemie a to je plošné testování zaměstnanců. Už včera po vládě na tiskové konferenci jsem představil to, že od pondělí najíždíme na dobrovolné bázi kompenzaci proplácení testu pro zaměstnance a to na úrovni čtyři testy pro zaměstnance za měsíc. Jsou to tzv. samotesty. Během několika dní předpokládáme, že postupně přejdeme na systém, kdy tyto testy budou povinné.

Povinné budou v momentě, kdy zde bude dostatek těchto testů a kdy budeme mít jistotu, že to můžeme i na té právní úrovni firmám dát jakožto povinnost. Velmi intenzivně na tom pracujeme. Vznikl na to speciální tým, vznikají hotlinky, v průběhu víkendu už budou fungovat. Budou dělat poradenství pro firmy, budou jim ukazovat model, jakým způsobem je nejlepší a ideální samotesty nakupovat, jakým způsobem je aplikovat, jakým způsobem je vykazovat, a budou jakýmsi průvodcem s cílem získat zde řadové desetitisíce testovacích míst.

Je to opravdu velká akce a v podstatě začala včerejškem. Jsme jednou z prvních zemí, která toto bude aplikovat.

Nicméně jsme museli v rámci opatření a důvodů, která zde zazněly, udělat určité další omezení pro maloobchod a pro služby. Jinými slovy maloobchod a služby jsou uzavřeny s výjimkou teď následujících provozoven, které sdělím. Je třeba říci, že jsme zredukovali ty výjimky oproti stavu minulému přibližně na polovinu. Velmi intenzivně jsme diskutovali každou oblast, jsme připraveni každou zdůvodnit, abychom i reflektovali Ústavní soud, a vše bude dostatečně jasně a důkladně vysvětleno i písemnou formou.

V tuto chvíli tedy bez vysvětlení vám přečtu výjimky z maloobchodu a ze služeb. To znamená, budou moci být otevřeny prodejny potravin, pohonných hmot a podobného, paliv, prodejen hygienického zboží, kosmetiky, drogerie, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, krmiva a potřeby pro zvířata, stejně tak jako prodejny brýlí, kontaktních čoček a podobně, stejně tak jako malé prodejny novin časopisů, případně tabáku, provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad na pozemních komunikacích, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek, které se zakoupí distančním způsobem, stejně tak osiva, sadby a zahrádkářské potřeby s ohledem na sezónu, pokladny jízdenek a jejich prodej, květinářství, provozovny servisu a výpočetní telekomunikační techniky z důvodu, kdyby se porouchal mobilní telefon nebo třeba dětem počítač, provozovny pohřební služby, myčky automobilů, nicméně bez obsluhy, prodejny domácích potřeb, provozovny sběru, surovin a kompostáren, provozovny, respektive vozidla taxislužby, stejně jako individuální smluvní přeprava osob, a provozovny, v níž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí různých výběrových řízeních a tak dále.

Vše ostatní zůstává v režimu, který už platil. Jen uvedu příklad: Hodně zmiňované restaurace fungují ve stejném režimu, to znamená s výdejními okénky, na tom se nemění nic. Stejně tak všechny ostatní akce, kulturní a podobné. Je třeba říct, že ty provozovny, které nemají tuto výjimku automaticky, okamžitě spadají do režimu kompenzací a jenom zopakuji a současně a řeknu, co nás čeká v příštím týdnu.

Kompenzace budou v tom stavu budoucím, ale už je to bráno od února, v režimu zjednodušeném, tak jak jsme připravovali postupně se svazy, asociacemi a tak dále a zredukovali jsme je na několik základních pilířů. Představím ty čtyři hlavní: Jedná se o program Antivirus, čili kompenzace mezd v plné šíři, jedná se o program kompenzačního bonusu, který se zvýšil na dvojnásobek. Jenom to zopakuji, není to 15 000 na měsíc pro živnostníka, ale 30 000, přičemž je nutné, aby tam měl propad příjmů 50 procent

Třetí program je rozšířený, velmi úspěšný program založený na kompenzaci takzvaně na zaměstnance. Doposud to bylo 400 korun, nově to bude 500 korun na zaměstnance s tím, že tam opět bude podmínka s největší pravděpodobností padesátiprocentního propadu tržeb. To ještě dotahujeme s asociacemi a svazy. Bude se o tom rozhodovat v příštím týdnu s tím, že tento program, a to je důležité říci, bude rozšířený, čili nebude jenom na uzavřené provozovny, bude na všechny typy provozoven, ať se jedná o maloobchod, ať se jedná o služby, ať se jedná o dodavatele, ať se jedná o průmyslové výrobce. U kohokoliv, u koho dojde k fatálnímu propadu tržeb, a ještě dodiskutujeme přesnou částku, tak bude mít nárok 500 korun na zaměstnance, pochopitelně pro toho provozovatele, majitele, mimo to, že bude čerpat Antivirus.

No a ten čtvrtý program je alternativní k tomuto. Diskutujeme v tuto chvíli s Hospodářskou komorou zejména, protože svazy, asociace a komory si vyžádaly alternativu k tomu programu na hlavu. Dotahujeme ten program. Bude na nákladovém, nebo chceme-li na principu ztráty, která se bude kompenzovat, a musím říct, že si velmi cením těch jednání v posledních dnech, zejména s Hospodářskou komorou, a myslím si, že spějeme k tomu, že ten program bude dobře připraven.

V zásadě můžeme říct, poté co samozřejmě ještě dojedou všechny ty stávající programy, které jsou specializované, ať už je to program na veletrhy nebo program na ski areály a podobně, že budeme mít opravdu velmi dobrou řekněme plošně postavenou podporu, kde by mělo být naprosté minimum firem, které tam propadnou.

Je třeba říct, že tyto kompenzace v současné době činí, tak jak budou nově, nechci říct modelovány, ale spíše budou prodlužovány, částku téměř jedné miliardy korun denně, bereme-li tedy jeden pracovní den, přibližně 20 miliard korun měsíčně.

Za mě je to vše, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Česká televize, prosím.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Chci se zeptat: Chápu to odůvodnění, že chcete snížit mobilitu lidí, ale očekávala bych, že tedy po roce, kdy tady je koronavirus, že to bude něčím podloženo. Z jakých dat tedy vycházíte? Jak například ovlivňuje i šíření epidemie cesty lidí na chaty, na chalupy? Chci se zeptat ještě k těm obchodům. Obchody s dětskou obuví a oblečením budou tedy nově zavřené? A možná tedy na pana ministra zdravotnictví, zdali byste mohli říct, jaký je tedy ten kýžený efekt? Co toto zpřísněné opatření má přinést?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Existují data, která jsou vždy zpětná, na to, že je velmi dobrá korelace mezi zvýšenou mobilitou a rostoucím reprodukčním číslem. Tato data jsou i na České republice. Jsou koneckonců ukazována i v prezentacích, které jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví.

To, co je cílem teď primárně té třítýdenní uzávěry, protože se bavíme o době tří týdnů, na kterou jsou tato opatření plánována, tak je obrátit tu křivku směrem dolů. To je ten ultimativní cíl. Nejedná se nyní o absolutní počet, ale jestliže bychom vycházeli z modelů, které máme, tak by na konci těch tří týdnů mohla být čísla podobná, jako jsou nyní, ale na sestupné křivce. Mezitím dojde k peaku, o kterém jsem mluvil a na který je potřeba se připravit. Ale ultimativním požadavkem je obrátit trend růstu v pokles.

Pokud se týká konkrétních dat, teď bychom asi zabíhali příliš do detailů, ale jedním z důvodů, který byl často diskutován, je uzavírání škol a mateřských škol, kde jednoznačně, stejně jako nad daty anglickými nebo britskými, je vidět, že při stavu, kdy v České republice převažuje v současné době britská mutace, došlo k výraznému nárůstu počtu pozitivních dětí. I když jsou tyto děti často bez příznaků.

Jsou to i malé děti, děti ve školách i děti v mateřských školách, tak jsou to děti, které mohou bohužel dále přenášet tuto nemoc na své další příbuzné včetně seniorů. Takže toto je jeden z těch důvodů třeba u mateřských škol a základních škol.

A tak, jak bylo zmíněno, jak nám i ukládají různé ty judikatury, tak ta opatření, tak jak budou vydána, budou mít všechna svá zdůvodnění.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak další dotaz…

Izabela Niepřejová, Česká televize: Prosím, ještě ty obchody pro děti.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy: Ano, potvrzuji, že tak, jak jsem říkal, se to zredukovalo přibližně na polovinu, tak obchody s dětským textilem a dětskou obuví jsme pro ty následující tři týdny vyřadili.

Bylo to do značné míry trochu sporné. Popravdě řečeno nebylo to už i od nás přibližně před tím měsícem úplně systémové opatření. Byly zavřeny všechny oděvy, byly zavřeny všechny obuvi s tím, že byl skutečně tlak rodičů na to, aby děti měly možnost koupit si boty, když jim rostly nohy, stejně tak zimní bundy a podobně.

V tuto chvíli my říkáme, že to je pouze na tři týdny. Věříme, že v té době si to všichni nakoupili. A chtěli jsme to zase udělat trochu férovější, protože je pravdou, že nebylo úplně normální to, že v obuvi se prodávaly boty malé, a když někdo potřeboval botu větší, tak ji měl za páskou. Takže chtěli jsme to udělat prostě v tuhle chvíli férovější a po těch třech týdnech věříme, že se to potom začne postupně uvolňovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova.

Háta Sassmanová, TV Nova: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat pana ministra zdravotnictví na ty výjimky v práci, kdy není potřeba mít nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku. Je jasné, je to, když je zaměstnanec sám, mluvil jste ale o nějakých dalších výjimkách, tak jestli byste je mohl nastínit. A potom mě napadá k očkování učitelů, které má od zítra startovat, registrace, jestli v případě, kdy uzavíráme i školy a mateřské školky, by tedy nebylo, řekněme, logisticky lepší očkovat spíše starší občany, rizikové skupiny a ty učitele odsunout na dobu, kdy nebudou pracovat v podstatě na home officu? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ty výjimky jsou dány zejména těmi provozy. Například když budete pracovat v provozu, kde je extrémně zvýšená teplota a podobně. To je dáno zejména těmi technologickými procesy, kde to neumožňuje z nějakého důvodu tuto ochranu mít. Plus tam, kde jste sama, jak jste správně řekla.

A učitelé, bylo to i diskutováno i na epidemiologické skupině i na klinické skupině, koneckonců s týmem, který řídí vakcinaci, ale ve chvíli, kdy stále trvá to, že první, co by se mělo začít výhledově měnit, až k tomu bude situace možná, jsou návraty dětí do škol, tak je to právě zhruba ten nějaký měsíc, o kterém teď uvažujeme, nebo několik týdnů, o kterých jsme mluvili, tři týdny toho zpřísněného uzavření, které chceme využít na očkování učitelů tak, aby až se budou děti vracet, aby se právě vracely do škol, kde budou učitelé očkovaní a ochránění. Takže na tomto jsme nic nechtěli měnit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Adéla Jelínková, CNN Prima NEWS: Dobrý den, já možná ani nebudu mít tak otázku, jako možná, bude to tedy směřovat na pana vicepremiéra Jana Havlíčka, pardon, pana Hamáčka, omlouvám se opravdu velice. My jsme tady totiž jako novináři dostali papíry, kde je čestné prohlášení, potvrzení pro zaměstnavatele na cesty do místa výkonu. Potom je tady vysvětlení právě toho cestování v okresech, co vy jste říkal, což je podle mě takové asi nejvíce vyvolávající otázky mezi lidmi. Jsou tam přesně otázky: Mohu si jít zaběhat, mohu přejíždět mezi jednotlivými městskými částmi, jak to mám dělat, když moje přítelkyně žije někde jinde než já. Pojďte nám tedy, prosím, zopakovat, kde tyto formuláře budou moct lidé stáhnout, od kdy, kde je najdou a kde budou k dispozici právě tyto všechny vysvětlené otázky, které si myslím, že si teď klade jako miliony lidí ve svých domácnostech. Děkuju.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já děkuju za tu otázku. Jak jste řekla, my jsme vám rozdali otázky a odpovědi, my jsme se snažili odhadnout ty nejčastější. Toto společně se vzory těch formulářů, ale předesílám, jsou to pouze vzory, u toho čestného prohlášení není nutné, aby si to každý tisknul, chápu, že ne všichni mají přístup k tiskárně, takže stačí to čestné prohlášení v případě cestování mimo okres napsat rukou. To není nutné mít na tomto formuláři, ten slouží jako vzor.

A to všechno naleznete minimálně na webu Ministerstva vnitra. Já jsem přesvědčen, že to převezme celá řada zpravodajských serverů, dalších úřadů státní správy, ale ten zdrojový web je www.mmvcr.cz a tam budeme ty věci, tam budou zveřejněny od zítra, a současně samozřejmě, pokud zjistíme, nebo určitě zjistíme, že těch otázek je víc, tak jak se nás lidé budou ptát a my jim budeme odpovídat, tak se pokusíme doplnit i tu sekci FAQ. Samozřejmě ona nemůže být nikdy vyčerpávající a postupně tam ty věci budeme doplňovat.

Samozřejmě, možná bych to neměl říkat, ale já to řeknu, zpočátku se bude policie snažit těm lidem samozřejmě pomoci. To není o tom, že první, co udělá, že vytasí blokové lístky, ale určitě policie lidem pomůže. Pokud nebudou mít formuláře, tak my se pokusíme i do policejních aut nějaké dát.

Takže našim cílem opravdu je to lidem neztěžovat nějakými naschvály, ale v té první fázi pomoci. V uvozovkách na oplátku čekáme, že to lidé opravdu vezmou vážně a že nám všem společně pomůžou dosáhnout toho cíle, který jsme tady představili, to znamená, že to má zlomit tu křivku.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Český rozhlas.

Jana Magdoňová, Český rozhlas: Dobrý den, já jsem pochopila, že policie a armáda budou kontrolovat hlavně ten pohyb lidí. Bude se nějak víc kontrolovat dodržování opatření v průmyslových podnicích, když tedy ten zůstane nějak neomezený výrazně? Pak bych se chtěla zeptat, jestli budete nařizovat nestátním zdravotnickým zařízením, aby taky přijímali covidové pacienty. A pak poslední věc – Sněmovnou dnes neprošla takzvaná izolačka, tedy nějaký příspěvek pro lidi v karanténě a izolaci. Tak co se bude s tím dít teď? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy: Tak jestli můžu, co se týká toho průmyslu. Ono těch opatření na ten průmysl není úplně nejméně. Je pravda, že průmysl zůstává otevřen, a my jsme přesvědčeni, že to je správně. A to čistě nejenom z toho ekonomického důvodu. Já myslím, že je zřejmé, že jsme exportně orientovanou ekonomikou, a pokud bychom vypli průmysl třeba na měsíc, tak ten nelze prostě za měsíc jenom otočením klíčku opětovně zapnout.

Dokonce to nelze ani jednoduše vykompenzovat, protože má nasmlouvané dlouhodobé kontrakty v zahraničí, o které by okamžitě ten průmysl přišel. Okamžitě bychom byli vystřídáni dodavateli z východní Evropy, z Asie, z Číny, ale třeba i ze západních zemí. A v podstatě byl by to totální kolaps, který by hrozil zásadním nárůstem míry nezaměstnanosti, a de facto by to ohrozilo – ale opravdu fatálním způsobem – celou naši ekonomiku.

Ten druhý důvod je ale i ten pandemický, protože my chceme z toho průmyslu vytvořit skutečně desetitisíce testovacích míst. A už jsem zde zmiňoval, že pojedeme v těch prvních dnech na dobrovolné bázi. V momentě, kdy uvidíme, že máme logistiku pod kontrolou ve smyslu, že je tady dostatek dodavatelů, které dnes a denně Ministerstvo zdravotnictví certifikuje, že zde máme zabezpečenou řádově 20 25 milionů testů, v tu chvíli budeme vědět, že jsou schopny ty firmy si to bez problémů opatřit, ať už větší, střední nebo menší firmy, tak poté pojedeme na ten povinný režim. A v tu chvíli vlastně v těch podnicích vzniká jasný systém, a to systém toho, že musí testovat svoje zaměstnance.

My jim k tomu dáme veškerou podporu, včetně kompenzací, ale současně to znamená, že pro tu firmu to znamená i řekněme určitou povinnost ve smyslu toho, pokud si neodizoluje dostatečně jasně pozitivně testované zaměstnance, tak s tím budou mít poměrně velký problém, protože ten majitel nemůže pozitivní test pouze přejít. Musí dohlídnout na to, že ten testovaný bude nahlášen svému obvodnímu lékaři a ten ho následně pošle na PCR test. To znamená, to je poměrně zásadní změna v těch firmách. A je úplně jedno, jestli je to průmyslová firma nebo kancelářská firma.

Jana Magdoňová, Český rozhlas: Jenom tu povinnost teda vidíte, kdy by mohla být?

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu, obchodu a ministr dopravy: Ta povinnost bude přesně v momentě, kdy budeme vědět, že je zde dostatek testů. Je to úplně nová věc. Jsme jednou z prvních zemí v Evropě, která zavádí tento plošný systém, a v tuto chvíli se dováží do Evropy skutečně stamiliony testů.

My máme už ty firmy kontaktované všechny. Budeme zveřejňovat samozřejmě jejich kontaktní čísla. Budeme zveřejňovat ty jejich odpovědné osoby, aby se na ně mohly firmy obracet. Celý víkend budeme pracovat na logistickém systému. Máme na to definovaný speciální tým a podle mého odhadu by to mohlo být v řádu jednotek dnů nebo málo týdnů.

Připusťme, že by to mohlo být někdy třeba za čtrnáct dní, ale musíme mít tu jistotu toho, že zde těch testů bude dostatek. A ještě nezapomeňme na jednu věc – průmysl a podniky dostaly povinně to, že jejich zaměstnanci musí nosit roušky, což taky doposud nebylo.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Omlouvám se, ještě jeden dotaz, pokud mohu, na pana premiéra. Vy jste tady říkal, že musíte znovu získat důvěru lidí, že se zkrátka staly nějaké chyby. A mě zajímá, protože René Levinský, ředitel Centra modelování biologických procesů říkal, že oni upozorňovali od ledna na to, že ta opaření nebudou stačit na britskou mutaci. Podobně mluví i ostatní strany ve Sněmovně, že zkrátka vláda neposlouchá jejich návrhy, nějaké jejich připomínky. Můžeme tedy očekávat, že v takto krizové situaci bude vláda dále více spolupracovat jak s odborníky, tak i s ostatními stranami, protože jste sám řekl, že ta situace je pekelná?

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak bohužel opozice se tváří, že chce spolupracovat, ale když má podpořit ty naše aktivity, tak to nedělá. A ty jejich návrhy… Ano, já jsem jednal s panem Bartošem, s panem Rakušanem a podstatě my jsme se domluvili na tom pandemickém zákoně, ale teď z nepochopitelných důvodů nás nepodpořili u nouzového stavu. Takže my samozřejmě…

Ty návrhy musí být konkrétní, i teď ta výzva těch čtyřicet, nevím, jak se to jmenuje, tam to musí být velice konkrétní. Když se ptáme na jednání s opozicí, co tedy navrhujete, jak uzavřít tohle, tohle uvolnit, tak nikdy žádná opověď není. Takže teoreticky něco navrhovat a stále něco kritizovat to je samozřejmě jiná věc, než dělat ta rozhodnutí.

Já si pamatuji, jak tady opozice křičela: První vlna, rozvolňujte, Karlův most oslava červen, zrušte roušky. Proč koncem srpna? Takže já se k tomu nechci vracet. Proč jsme my rozvolnili 3. 12.? No protože opozice křičela, otevřte obchody, otevřte obchody. A byla to chyba.

Takže ty jejich návrhy, já neznám konkrétní návrh, který jsme měli udělat. Oni vždycky něco kritizují. Ano, teď nastalo nějaké sblížení, ale hlavně s hejtmany, protože s těmi společně očkujeme, a hejtmani dospěli k názoru a vyzvali nás. Hejtmani nás vyzvali, abychom vyhlásili nouzový stav. Oni nás vyzvali.

Nebo se můžeme podívat na Senát. Proč nám Senát vrátil Izolačku? Proč? Proč Senát zamítl možnost pokutovat například majitele Vyšehradu nebo Šeberáku? Deset tisíc korun, všichni se smějou. Deset tisíc korun tam vydělá za pár hodin. A jaké má kompetence? My nemůžeme dát pokutu, protože se jim zdálo, že milion korun je vysoká pokutu, pro majitele Vyšehradu například nebo pro toho Američana, který tady dělal ty tajné párty atd.

Takže ani Senát ani opozice nám moc nepomáhají a jenom se tváří, mají velké deklarace a vždy po jednání jsou velké vzkazy na twitteru, ale v realitě to tak nevypadá. Takže my budeme rádi spolupracovat, když to bude konkrétní a když to nebude o tom, aby si tam někdo dal nějaký tweet a jenom poukázal na to, jak jsme neschopní.

Je potřeba se podívat do celého světa, jak to funguje. A v těch vlnách, jak to bylo. Samozřejmě já neznám žádný ani. Tady je tolik různých epidemiologů, kteří mají různé návrhy. Například profesor Beran, profesor Prymula. Seděli šest let v jedné kanceláři, seděli u mě na Úřadě. Každý měl jiný názor, každý jiný.

Takže debata o lockdownu. Co to je lockdown? Kdo to definuje? Já jsem o tom mluvil s izraelským premiérem. Lockdown the people, to byl ten lockdown. Izrael nikdy nezavřel průmysl. Nikdo, nikdo na světě nezavřel průmysl. Takže o tom můžeme vést debaty, ale já neznám konkrétní návrh opozice. A my jsme vyslyšeli některé ty věci.

Izolačka nás mrzí. My to dáme znovu na vládu, paní Maláčová teda v pondělí, a budeme se samozřejmě snažit to rychle realizovat, aby se lidi nebáli hlásit kontakty a nebáli jít do izolace, že přijdou o peníze.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Pane premiére, omlouvám se, ale musím vás poopravit. Poslanci dnes vysvětlili, proč nepodpořili prodloužení nouzového stavu, aby byl vyhlášen podle ústavnosti. A co se týče Izolačky, tam chyběl jeden hlas a zdrželi se tři poslanci za hnutí ANO.

Andrej Babiš, předseda vlády: Není to tak, paní redaktorko. Poslanci opozice nám neschválili nouzový stav a my následně jsme byli vyzváni hejtmany za stejné opoziční strany, abychom ho vyhlásili. To jsme vyhlásili a dnes nám ho znovu nepotvrdili. A naši legislativci jsou zkrátka přesvědčeni, že jsme ho vyhlásili v souladu s našimi zákony, a stejné strany v Senátu nás žalují u Ústavního soudu. Takže tady není atmosféra, že by nám pomáhali, abychom to společně řešili, že by na chvilku zapomněli na to, že jsou v říjnu volby.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Čili nevidíte tu spolupráci ani v této době.

Andrej Babiš, předseda vlády: Vidíme. My samozřejmě s nimi debatujeme, ale nedostali jsme od nich nějaké konkrétní návrhy. Vůbec ty návrhy na rozvolňování, které přišly, a tak zkrátka to nebylo možné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan ministr Hamáček chce reagovat.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jestli mohu doplnit. Já tady nechci přikládat pod kotel, myslím, že dnes toho ve Sněmovně bylo dost. Já bych samozřejmě taky stál o to, aby ta odpověď na tu pandemii byla širší než jenom na té vládní platformě. My jsme do jisté míry unikátní země, protože pokud se podíváme kolem sebe, tak nikde není epidemie, minimálně právní rámec v boji proti epidemii předmětem tak tvrdého politického boje jako v České republice. Prostě ty státy a ti politici si uvědomují, že v tomhle jsou všichni a že tam není prostor na boje. Jenom tady u nás se každých čtrnáct dní hlasuje, jestli prodloužíme nouzový stav, nebo ne, po 16 hodinách diskuze, kdy na té vládě nezůstane niť suchá.

Takže to je české specifikum a já si myslím, že potom posledním hlasování jsme se všichni podívali do propasti. Jak vláda, tak opozice a hejtmani a všichni jsme zjistili, kam spadneme, když budeme takto pokračovat. Teď je trošku té vůle k té spolupráci.

Ale k tomu nouzovému stavu. Já si pamatuji, když nás hejtmani vyzvali k vyhlášení nouzového stavu znovu, tak kolegové z opozice to málem označili za státní převrat. Že si to vláda přece nemůže dovolit, že je to protiústavní, aby nás dneska k tomu samému vyzvali usnesením Poslanecké sněmovny.

Takže já bych stál o tom, abychom si tyto věci porovnali, a já se mohu jenom domnívat, že jim to hejtmani vysvětlili, do jakého průšvihu se řítíme, když nouzový stav nebude. Bylo by dobré trochu ubrat z toho politikaření a snažit se ty věci řešit. Zaplať pánbůh, minimálně s hejtmany to jde, protože když se baví exekutiva, tak je to vždycky jednodušší.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, ČTK.

Marek Opatrný, ČTK: Já mám jenom krátký dotaz asi na pana zdravotnictví, protože jste hovořil o tom uzavření škol, tak jak je to s jeslemi, jestli budou od pondělí také uzavřeny, nebo jak to bude? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Na krátký dotaz, krátká odpověď. Jesle jako takové, ten název už neexistuje. Jsou to tedy ty dětské skupiny, nebo ono se to několikrát měnilo. Není to škola, je to služba, proto je to v usnesení o službách, a ano budou uzavřeny. Pro zdravotnické zdravotníky budou umožněny ty dětské skupiny, které jsou například při nemocnicích, zdravotnických zařízeních nebo tam, kde majoritně zdravotníci využívají. Ty zavřeny nebudou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Teď už dotazy prostřednictvím videokonference, paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý večer. Já budu mít dva dotazy na oba pány vicepremiéry. Já ten první asi položím na pana Hamáčka. Vy jste řekl, že s ochranou těch hranic okresů v uvozovkách vám pomůže až pět tisíc vojáků. Můžete říct, kolik se toho zúčastní i policistů? A jestli můžete na pomoc povolat i další složky, například hasiče či městské strážníky? Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak co se týká toho čísla armády, to je číslo, na kterém se shodl pan policejní prezident s ministrem obrany, že to je to číslo, které potřebují od vojáků. Už teď pomáhá vojenská policie na těch třech uzavřených okresech, takže to není nic nového pro armádu a ze zákona samozřejmě můžeme pro účely policie povolat vojáky. Takže to bude do 5 000. Už teďka je platné usnesení, které umožňuje povolat tuším 460 celníků, takže to je taky limit, který můžeme využít, a paní ministryně financí Celní správu nabídla.

Co se týká hasičů, tak profesionální hasiči mají jiné povinnosti ze zákona než strážit hranice okresů. A chci upozornit na to, že Hasičský záchranný sbor, kromě svých zákonných povinností pomáhá v nemocnicích, pomáhá při distribuci různých materiálů a ten sbor jede úplně na doraz, takže tam si to představit nedokážu.

A to poslední bylo - městští strážníci. Tak ti mají bohužel danou kompetenci vždycky tou danou obcí, kde působí. Takže tam asi v některých odůvodněných případech by to šlo, ale spíš by se měli soustředit ne na hlídání z okresu do okresu. Ale na jinou část těch opatření, to znamená na to, zda lidé například, pokud se pohybují po tom okrese, se skutečně pohybují dle toho vládního nařízení. Takže já si myslím, že všechny ty složky jsou schopny si to rozdělit. A výsledkem toho bude, že zafungují, jak je potřeba.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Děkuju a na pana vicepremiéra Havlíčka mám dva dotazy. Jeden je krátký. Jak vlastně zdůvodníte to, že zůstanou otevřeny třeba květinky nebo domácí potřeby? A ta druhá věc, co mě zajímá, je, jak budete chtít po firmách vymáhat to povinné testování? Jestli budou muset se zapisovat třeba do nějakých evidencí, které budete kontrolovat? Nebo jestli to budete kontrolovat jenom namátkově? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Co se týká toho testování, tak vycházíme z toho, že pokud bude stát přispívat na to testování, tak naprosto drtivá většina firem bude využívat té podpory. To znamená, bude si to vykazovat každý měsíc na konci vůči své zdravotní pojišťovně. To znamená, ta zdravotní pojišťovna tam udělá tu kontrolu.

Pokud by ta situace byla taková, že by někdo odmítnul tu podporu, což tedy úplně nepředpokládám, ale teoreticky to nastat může, potom samozřejmě to bude na de facto stejném principu a ta kontrola může kdykoliv proběhnout.

Co se týká těch jednotlivých obchodů, tak snažili jsme se je do značné míry nejenom odůvodnit, ale my jsme se dívali i do vedlejších zemí. Musím říct, že ten seznam, který dnes máme, v zásadě odpovídá tomu, co je v těch okolních zemích otevřené. Co se týká květin, tam ten důvod je jasný. Jedná se o pietní důvody. V dané chvíli se nedomníváme, že by bylo správné, pokud prostě někdo potřebuje z pietních důvodů pořídit květinu, aby neměl tu možnost. Ty květiny byly otevřené prakticky po celou dobu všech restrikcí, které byly, a odpovídá to zase i tomu, co je v zahraničí. Přece jenom složitě se to kupuje přes internet.

A co se týká těch ostatních, ty základní domácí potřeby, tak vycházelo se z toho, aby v podstatě, pokud někdo někomu chybí nějaký ten nejelementárnější přístroj pro, nebo spíš nějaká kuchyňská potřeba pro to, aby mohl fungovat, existovat, aby měl možnost si to koupit. Zase je to věc, která je prostě standardně ve všech okolních zemích, podobně jako třeba tam jsou prodejny krmiva pro zvířata a podobně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz pan Müller, Reuters.

Robert Müller, Reuters: Dobrý večer. Já bych měl dotaz na pana ministra Havlíčka. Týká se to toho testování ve firmách. Jak je tam ošetřena jednak motivace a jednak případně sankce, pokud by ty firmy testování nedělaly, protože už se objevily v médiích v průběhu posledních dní případy podnikatelů, kteří říkali, že žádné testování dělat nebudou, že to je přece věc státu, aby takové věci dělal. A že je k tomu nikdo nebude nutit. A pak bych měl otázku ještě na pana premiéra, s dovolením. Když jste mluvil dnes o tom, že je potřeba, aby se lidi chovali stejně jako v březnu, aby se to vrátilo do té doby, kdy lidi dodržovali všechno, tak jak vlastně vláda chce lidi přesvědčit, po tom roce, kdy tady byly ty různé chyby, které jste sám dneska zmiňoval ve sněmovně. Tak jak je vlastně přesvědčíte? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Tak co se týká testování. Není solidární, pokud firma řekne: Je to záležitost státu. Pokud by se k tomu přistupovalo tímhle způsobem, tak by mohlo nastat skutečně i to, že se budou omezovat tyto provozy, a my je naopak chceme podpořit, aby fungovaly, a chceme tam nastavit určitý systém.

Stát do toho vstupuje tím, že je připraven kompenzovat ty testy, a do značné míry prostě v dobré víře prostě chce po firmách, aby i přece ony samy musí mít ten zájem, aby testovaly své pracovníky. Já jsem 30 let podnikal a nedovedu si představit, že bych měl několik set zaměstnanců, které bych si, ať už by mi stát přispěl, nebo nepřispěl, prostě ty zaměstnance sám otestoval, protože bych prostě chtěl, aby mi výroba fungovala. Chtěl bych, abych měl izolovány pozitivní pracovníky od negativních ve smyslu testování a abych s tím neměl do budoucna problém.

Taky proto dnes, a my to budeme zveřejňovat, existuje už celá řada firem, a jsou to stovky firem, které nečekaly na žádnou státní podporu, na žádnou kompenzaci. Kupovaly si, byť možná neschválené, testy. Dnes už tady mají schválené a začaly testovat a funguje to. Stále je třeba říct, že fungují firmy, které testují na bázi toho, že je tam asistovaná spolupráce se zdravotníkem. To znamená, není to tenhle samotest nebo rychlotest a funguje to a je to ideální způsob toho, jakým způsobem si indikovat potenciálně pozitivní pracovníky. Dělá to OKD, dělá to dobře.

Takže to samo o sobě nevnímáme jako nic špatného, že to dáme i do vládního usnesení jako povinné, protože tím pomáháme přece všichni sami sobě. Jak to bude kontrolovat? Bude se to kontrolovat jednoduchým výkazem na konci měsíce, který bude zdravotní pojišťovna proplácet a na základě kterého uvidí, jak jednotliví pracovníci byli testování. Přece děláme to sami pro sebe, děláme to pro naše okolí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan premiér.

Andrej Babiš, předseda vlády: Za mě. No musíme přesvědčit, že tady máme novou situaci. My tady máme britskou mutaci, jihoafrickou mutaci, ten vir neustále mutuje, je agresivní. Na JIP končí lidi všech věkových kategorií. Takže to není o starších lidech jako minulý rok a o stavu na jednotkách intenzivní péče a že zkrátka je dobře, vidím, že Česká televize začala vysílat reportáže přímo z těch nemocnic, z těch covidových JIP. Takže, protože pravděpodobně někteří stále tomu nevěří. A končí v nemocnicích v těžkém stavu zdraví lidé.

Takže ano, je jasné, že může být kritika a můžeme se podívat, jak to bylo jinde v Evropě. Jaké byly ty cykly. Uvidíme, jak to dopadne u nás, jak to dopadne jinde. Ano, momentálně patříme mezi nejhorší, ale zkrátka je to celoevropský problém a my zkrátka nemáme jinou šanci, než udělat tohle opatření, protože jinak, znovu opakuji, bude kolaps českého zdravotnictví.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pan ministr Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já ještě jenom krátce doplním. Abychom si uvědomili, že ti lidé, kteří leží v nemocnicích a kteří někdy i bohužel zemřou, to nejsou cizí lidé. To jsou naši příbuzní, každého jednoho z nás. Každému se to může stát. Nejsou to cizí lidé.

A to opatření, tak jak je nastaveno, je záměrně razantní, aby nemuselo být dlouhé. Čím bude mírnější, tím delší dobu bude trvat, a čím bude méně dodržováno, tím delší dobu budeme v problémové situac.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak ještě pan ministr Hamáček chtěl. Ne? Takže další dotaz, paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobrý večer, doufám, že už se slyšíme? Já bych se jenom chtěla zeptat na dvě věci. První věc, jestli bude nějaká výjimka pro běžce z nošení roušek. Jestli třeba i v zastavěné oblasti mohou běhat bez zakrytých úst. A druhá otázka je asi na pana premiéra: CNN Prima News dnes přinesla zprávu o tom, že možná uvažujete o výměně pana ministra Blatného a ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Mohl byste vyvrátit nebo vyloučit, že do konce března dojde k výměně těchto dvou ministrů? Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já začnu s tím, co jste se ptala na tu medicínskou záležitost. Cílem těch všech opatření je omezit pohyb. Je to tak, jak vidíte tady na tom obrázku – zůstaňte doma. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby všechny ostatní aktivity byly minimalizovány, jakkoliv je to nepříjemné, jakkoliv je to složité, ale je to na krátkou dobu. A je toto i jeden z důvodů, proč tam žádné další výjimky pro žádné další jiné aktivity nebo specifické aktivity nejsou.

Andrej Babiš, předseda vlády: Za mě můžu vyvrátit, že do konce března dojde k výměně ministrů.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A poslední, pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer, já bych se zeptal nejdříve pana ministra Hamáčka: Samozřejmě bude hodně záležet na benevolenci těch lidí, kteří budou kontrolovat, těch policistů a těch vojáků. Určitě je spousta hraničních případů. Dovedu si představit, že jsou lidé, kteří bydlí na hranicích třeba Prahy a středních Čech a mají to blíž na nákup někam do Prahy než ve svém nejenom okrese, ale i kraji. Umožní jim podle vás policisté a hasiči si nakoupit tam, kde to mají blízko? Nebo je budou nutit, že si to musí vyřídit u sebe? To samé třeba lidé, kteří bydlí třeba na pomezí Pardubického a Hradeckého kraje. Trvalým bydlištěm můžou být v jednom kraji, ale věci si vyřizují běžně v kraji vedlejším, protože to mají logistiky mnohem lepší, že mají kratší vzdálenosti. Další věc: Někdo nebude bydlet v místě svého trvalého bydliště, ale bude bydlet třeba s přítelem nebo s přítelkyní někde jinde. Jak se pak bude vykazovat vlastně při těch kontrolách, když bude muset někomu vysvětlovat, že není zrovna na místě trvalého bydliště? Pana premiéra bych se chtěl zeptat na takovou věc obecnější. Ve sněmovně třeba komunistický poslanec Vondráček říkal, že to nebude fungovat, protože je spousta lidí, kteří ta opatření nedodržují, a on jako bývalý policista říkal, že je celkem jedno, kolik lidí se nasadí k těm kontrolám, pokud nebude ta ochota to dodržovat. A ta ochota u těch lidí evidentně klesá. Jak to zvrátíte, pane premiére?

Andrej Babiš, předseda vlády: Tak je pravda, že my máme stejná opatření jako v Rakousku od 27. 12. až dodnes, a samozřejmě ta ochota dodržovat je úplně jiná. Zvrátit se to může jedině tím, že lidi pochopí, že je to nebezpečí. Že je to ohrožuje, že to ohrožuje jejich životy. Že se to netýká jenom starších lidí.

Já myslím, že postupně to lidi začínají chápat a my musíme je přesvědčit o tom, že je to skutečně nebezpečné pro jejich zdraví a že musí zásadně omezit kontakty, abychom mohli zvládnout tu epidemii, a samozřejmě co nejrychleji naočkovat.

My samozřejmě dostaneme těch vakcín, teď se nám podařilo asi v březnu získat o 100 000 navíc a v březnu by to mělo být už milion a v dubnu 2,6 milionu vakcín, pokud samozřejmě ti dodavatelé splní svoje závazky. Takže v kombinaci tohoto lockdownu se zrychlením očkování se můžeme postupně dostat do normálu.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak to je samozřejmě klasická otázka na tiskových konferencích, co se stane, když. My se snažíme ty otázky a odpovědi právě zformulovat do těch FAQ, které jsme distribuovali a dáme je na sítě, ale žádný takovýto manuál nepostihne všechny životní situace. Prostě my nejsme schopni si tam vymyslet.

Já jsem, když jste se ptal, taky přemýšlel, co by se ještě mohlo stát. Takže všichni jsme na Ministerstvu vnitra přemýšleli, jaké by mohly být ty dotazy, a určitě jsme nepokryly všechny. Takže to bude potom ve finále na tom policistovi nebo na tom službu konajícím, aby nějak rozhodl. Všichni prostě budou muset používat zdravý rozum.

Já vím, vy se smějete. Jako nejde prostě napsat manuál na všechno. My jsme vycházeli ze zkušeností na západě a všude to fungovalo, všude se nějak dohodli. Tak já věřím, že se prostě dohodneme i v České republice. Dokážu si představit, že pokud bude stát prodejna potravin deset metrů od hranice okresu a ten chudák občan by jinak musel dalších dvacet kilometrů autobusem, tak se asi nějak dohodnou. Všichni prostě budou muset používat selský rozum. Ale cílem tohoto je, toho komplexu těch opatření je přesvědčit lidi, že mají být doma. To je jedna věc.

Druhá věc. Ptal jste se, jak to bude s těmi přechodnými bydlišti. Tak pokud někdo má, a to je pravda, to je české specifikum, že celá řada lidí bydlí jinde, než má napsáno v občance, tak nicméně, pokud někde bydlíte a je to vaše bydliště, tak určitě k tomu bytu máte nějaký vztah typu, buď tam platíte elektriku, nebo tam máte nějakou nájemní smlouvu nebo vám tam chodí výpisy z banky. To jsou všechno věci, které se dají použít pro prokázání toho účelu, a myslím si, že to bude dostačující.

A k tomu, co říkal kolega Vondráček, to asi nemá cenu se dál vyjadřovat. Prostě naším cílem není na lidi působit silou. Naším cílem je ty lidi přesvědčit, že to má smysl.  

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, a ještě na závěr pan ministr Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ještě to chci jenom krátce okomentovat. Ta opatření jsou jasná a je třeba je neobcházet. Já jsem chtěl moc poprosit, pane Kopecký, nezlehčujme to, prosím. Neříkejme hned, že něco nebude fungovat nebo že se to nemá dodržovat nebo že se to nebude dodržovat.

Já bych si nesmírně cenil toho, kdyby to byla třeba právě pozitivní role médií, která by tady s tímto pomohla. Vy máte obrovskou sílu a dobře víte, že lidé vás poslouchají a je to tak správně. Takže spíš bych moc poprosil, kdyby místo toho, abychom vymýšleli, jak to nebude fungovat a jak to lidé zase budou obcházet, kdybychom si třeba společně dali práci vysvětlit jim, že to obcházet nemají a že je to něco, co je pro nás pro všechny dobré.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak, děkujeme, a to je z dnešní tiskové konference vše. Dobrou noc.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X