Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 12. 2023 17:20

Výsledky jednání vlády 6. prosince 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čj. 1028/23
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh na zřízení Výboru pro regionální politiku
čj. 1066/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Dotační programy Ministerstva životního prostředí s důrazem na sucho, erozi a adaptační opatření v Jihomoravském a Zlínském kraji
čj. 1051/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

4. Informace pro vládu ČR o aktuálním stavu výstavby a přípravy dopravních staveb v Jihomoravském a Zlínském kraji
čj. 1059/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování ředitele Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
čj. 1060/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Žádost o udělení souhlasu Ministerstvu pro místní rozvoj s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na zajištění národního podílu k projektům Národního plánu obnovy
čj. 1057/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Zajištění finančních zdrojů z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa pro Národní rozvojovou banku, a.s. účelově na úhradu doplatku plnění za 3. čtvrtletí 2023 z Programu COVID III
čj. 1072/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Zpráva o rizicích a opatřeních implementace fondů EU - 2. pololetí 2023
čj. 1063/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1062/23
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky
čj. 1065/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Účast delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí na jednání na vysoké úrovni k 75. výročí Všeobecné deklarace lidských práv v Ženevě ve dnech 11. a 12. prosince 2023
čj. 1070/23
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: staženo.

12. Změna systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2023
čj. 1085/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Informace o průběhu 26. Mezinárodního kongresu chlazení a Generální konference Mezinárodního ústavu chladírenského a zabezpečení jeho výsledků v České republice
čj. 1053/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie