Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 5. 2021 17:15

Výsledky jednání vlády 31. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni

1. Příprava předsednictví ČR v Radě EU – materiály k sektorovým agendám
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 260/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
čj. 381/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čj. 495/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Markéty Pekarové Adamové, Vlastimila Válka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021 (sněmovní tisk č. 1211)
čj. 539/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Petra Fialy, Markéty Pekarové Adamové, Vlastimila Válka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021 (sněmovní tisk č. 1212)
čj. 540/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

14. Návrh kandidátů na funkci členů Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky
čj. 550/21
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 529/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 557/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Vydání rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 567/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus
čj. 568/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Materiál o snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím pokračování dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ
čj. 569/21
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

6. Stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku č. 107V460 „Udržení a rozvoj schopností spojovacího vojska AČR a informatizace MO“
čj. 515/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Změna skupiny grantových projektů na podporu vynikajících mladých vědeckých pracovníků („Juniorské granty“)
čj. 536/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Grantové agentury České republiky
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Aktualizace programů zlepšování kvality ovzduší 2020
čj. 519/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Doplnění delegace České republiky v Evropském výboru regionů (European Committee of the Regions) pro funkční období 2020-2025-nominace Asociace krajů ČR
čj. 518/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na zabezpečení letecké dopravy humanitární a zdravotnické pomoci vojenským dopravním letadlem Armády České republiky
čj. 525/21
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Žádost o souhlas vlády ČR s financováním studia českých žáků na Carnotově lyceu v Dijonu ve Francii a Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně ve Svobodném státě Sasko a informace pro vládu ČR o šetření OECD ITEL
čj. 531/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2021
čj. 533/21
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí České republiky Jakuba Kulhánka ve Slovenské republice dne 28. dubna 2021
čj. 526/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 566/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – jaro 2021
čj. 516/21
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020
čj. 517/21
Předkládá: guvernér České národní banky

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (45)
čj. 532/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 538/21
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace k veřejné zakázce „Servis aplikace Národního elektronického nástroje“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86
čj. 537/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Telekomunikační služby – služby mobilní sítě GSM – Rámcová dohoda“
čj. 527/21
Předkládá: ministr obrany

7. Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejné zakázky s  názvem „Upgrade technologického celku pro třídění listovních zásilek Siemens“ v jednacím řízení bez uveřejnění podle 63 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 541/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X