Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

31. 5. 2021 14:39

Výbor pro EU na vládní úrovni schválil Sektorové agendy předsednictví ČR v Radě EU 2022

Schválené dokumenty navazují na Východiska k prioritám českého předsednictví v Radě EU. Představují základní kroky pro přípravu dokumentů k sektorovým agendám, společného programu předsednického tria a pracovního programu českého předsednictví. Taktéž obsahují aktualizované agendy a očekávané legislativní i nelegislativní dokumenty, které pravděpodobně zasáhnou do období CZ PRES ve druhé polovině roku 2022.

První materiál má za cíl stanovit hlavní tematické oblasti, které budou pro ČR během předsednictví prioritní v jednotlivých formacích Rady, druhý podrobně mapuje očekávané legislativní i nelegislativní návrhy, jejichž projednávání podle rezortů zasáhne do období předsednictví.

Materiály připravovala Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády v úzké spolupráci s ministerstvy a dalšími ústředními orgány státní správy již od září 2020. Dokumenty byly rovněž diskutovány na zasedání se zástupci tripartity, kteří měli možnost je připomínkovat. Materiály byly zaslány i českým europoslancům.

Dokumenty nyní slouží jako podkladové materiály pro tvorbu společného vstupu zemí předsednického tria (FR-CZ-SE) do osmnáctiměsíčního programu pro Generální sekretariát Rady.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie