Aktuálně

26. 10. 2020 21:42

Výsledky jednání vlády 26. října 2020

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Rámcová pozice ke Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o novém paktu o migraci a azylu
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Patrika Nachera, Věry Adámkové, Romana Kubíčka, Andrey Babišové, Josefa Bělici, Andrey Brzobohaté, Jaroslava Bžocha, Martina Kolovratníka, Jaroslava Kytýra, Marka Nováka a Milana Poura na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1026)
čj. 1257/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1027)
čj. 1258/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1031)
čj. 1259/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

13. Změna podmínek Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus – Režim B
čj. 1301/20
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 1302/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o organizačních opatřeních poskytovatelů zdravotních služeb
(Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2020
čj. 1230/20
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu České republiky na rok 2020, kapitoly 317 – Ministerstva pro místní rozvoj
čj. 1226/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. O souhlasu s poskytnutím tří peněžních darů do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2020
čj. 1243/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh projektu sdílených činností Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací
čj. 1246/20
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Volba předsedy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu
čj. 1224/20
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc září 2020
čj. 1260/20
Předkládá: T. Bartha, pověřena řízením Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na účast na 2. zvláštním zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 1. zvláštním zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti a 1. zvláštním zasedání smluvních stran Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání prostřednictvím videokonference (16.–19. listopadu 2020)
čj. 1256/20
Předkládá: ministr životního prostředí 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Zpráva o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 1. a 2. října 2020 v Bruselu
čj. 1245/20
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Prohlášení o záměru České republiky a Microsoft Corporation
čj. 1300/20
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu, obchodu a dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Stav přípravy Strategického plánu SZP na období 2021-2027
čj. 1201/20
Předkládá: ministr zemědělství 

2. Návrh Operačního programu Rybářství 2021–2027
čj. 1223/20
Předkládá: ministr zemědělství 

3. Informace o Projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování
čj. 1255/20
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208 za resort Ministerstva vnitra
čj. 1232/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Komplexní informační systém"
čj. 1231/20
Předkládá: ministr obrany

6. Generační obměna IS Czech POINT
čj. 1244/20
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 1252/20
Předkládá: ministr zemědělství

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X