Aktuálně

1. 3. 2021 19:59

Výsledky jednání vlády 1. března 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1141)
čj. 166/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

2. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2021 (sněmovní tisk č. 1142)
čj. 167/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

3. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony (sněmovní tisk č. 1143)
čj. 168/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1144)
čj. 169/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

15. Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 mezi operační programy
čj. 112/21 – bod 1 z jednání vlády 22. února 2021
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě
čj. 125/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Informace k záměru dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění COVID-19
čj. 219/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
čj. 218/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2)
čj. 220/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh řešení zpřístupnění Národní digitální knihovny pro účely vzdělávání, vědy a výzkumu jako náhrady omezení služeb knihoven z důvodu pandemie koronaviru COVID 19
čj. 189/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19
čj. 221/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Distribuce osobních ochranných prostředků v souvislosti s onemocněním COVID-19 v době vyhlášeného nouzového stavu
čj. 222/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 
(odůvodnění usnesení č. 241)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
(Celá znění nařízení Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování obyvatel, samotestování zaměstnancůpovinném testování ve firmách a povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování)
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Žádost o obnovení investic Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v ČR
čj. 188/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Hodnocení předpokládaného vývoje systému veřejného zdravotního pojištění na základě návrhů zdravotně pojistných plánů 2021 a střednědobých výhledů na roky 2022 a 2023 činných zdravotních pojišťoven
čj. 196/21
Předkládají: ministr zdravotnictví a místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. května 2019 č. 354 k návrhu na jmenování mezirezortních komisí týkajících se řešení zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v kladenském regionu, řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných společností v Ústeckém kraji a v Karlovarském kraji a řešení revitalizace Moravskoslezského kraje
čj. 184/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Národní plán rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou
čj. 175/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Další postup při řešení problematiky zřízení služebností/ břemen nezbytných pro údržbu stavebních prvků vzniklých při realizaci veřejné zakázky na Sanaci lokality Skatulův Hliník na trase dálnice D48
čj. 183/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na jmenování kandidáta na členství v Radě Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
čj. 179/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na přijetí změn Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu 
čj. 197/21
Předkládají: předseda vlády, předseda Národní sportovní agentury a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Uspořádání Generální konference ICOM v roce 2022 v Praze
čj. 172/21
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády do Maďarska dne 5. února 2021
čj. 181/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády Andreje Babiše v Srbské republice dne 10. února 2021
čj. 177/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé
* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o měnové politice – zima 2021
čj. 174/21
Předkládá: guvernér České národní banky

2. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 8; Resort Ministerstva vnitra (36)
čj. 185/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

3. Informace o záměru nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj, údržba a systémová podpora provozu eSSL EPD II“
čj. 195/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Nadlimitní otevřená veřejná zakázka na dodávku LAN switchů pro MS Praha 
čj. 173/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X