Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 1. 2009 18:39

Výběr z programu a výsledky jednání vlády 12. ledna

Strakova akademie - Tisková konference po jednání vlády
Strakova akademie - Tisková konference po jednání vlády
Přinášíme tradiční výběr z programu a výsledky jednání kabinetu premiéra Mirka Topolánka.

Připomínáme, že vláda umožňuje občanům nahlédnout do knihovny připravované legislativy. Na této stránce se mohou občané vyplněním jednotlivých kolonek v sekci Hledání seznámit s předkládacími zprávami a zněním návrhů jednotlivých zákonů. Vyhledávání v knihovně připravované legislativy je snadné a rychlé: stačí zadat jednací číslo zákona (je vždy uvedeno v programu schůze vlády pod zkratkou č.j.), nebo klíčové slovo. Poklepáním na název vyhledaného dokumentu se zobrazí veškeré informace o dokumentu včetně příloh, nabízejících již výše uvedené předkládací zprávy a jiné podrobnosti.


Ministr vnitra předložil vládě zákon o základních registrech

Vláda dnes projednala návrh zákona o základních registrech. Ten stanovuje základní principy fungování základních registrů a zároveň stanoví vznik uvedených základních registrů.

Návrhy z dílny Ministerstva vnitra, které vládě představil Ivan Langer, budou od počátku roku 2010 obsahovat veškeré potřebné údaje o českých občanech ve čtyřech základních registrech:

- Registr osob, ve kterém se povedou referenční údaje o občanech ČR a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na území ČR. 

- Registr obyvatel, předložený ministrem vnitra a předsedou Českého statistického úřadu, obsahující údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci. Návrh zákona rovněž upravuje problematiku identifikačního čísla osoby a identifikačního čísla provozovny. Správcem registru bude Český statistický úřad.

- Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který upravuje vedení referenčních údajů o agendách orgánů veřejné moci a dále reguluje vedení referenčních údajů o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob a vedení oprávnění k přístupu k datům vedených v základních registrech nebo v agendových informačních systémech.

- Registr práv a povinností, předložený ministrem vnitra a předseda Českého úřadu zeměměřičského, povede referenční údaje o územních prvcích a referenční údaje o územně evidenčních jednotkách.Správcem tohoto registru bude Český úřad zeměměřičský a katastrální.

- Dalším bodem v jednání byl návrh zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a další zákony související s přijetím zákonů o základních registrech.

Zákon o základních registrech a novelu zákona, zavádí tzv. elektronický občanský průkaz. Jeho cílem je umožnění vydávání občanských průkazů s novými funkcionalitami. Tyto občanské průkazy bude možné použít pro elektronickou komunikaci se základními registry a dalšími informačními systémy veřejné správy. Sníží se také rozsah zapisovaných údajů do občanského průkazu.

Součástí navrhovaných změn je novela zákona o evidenci obyvatel.

tak nahradí dosavadní systém nejednotných a často duplicitních databází různých úřadů. Údaje uvedené registrech budou úředníci automaticky považovat za správné a platné. Odstraní se tak vnik duplicit, neúplných zápisů. Většina údajů bude nově zapisována matričními úřady namísto obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pouze vybrané údaje budou zapisovány obecními úřady s rozšířenou působností nebo krajskými úřady.

Zákony nabývají účinnost dnem 1. července 2010.


Návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů


důchodci_ilustrační fotoNavrhuje se ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa, zvláštní příspěvek k důchodu některým osobám, jednorázová peněžní částka některým účastníkům národního boje za osvobození. Návrh zákona má umožnit poskytnout jednorázovou peněžní částku osobám, které nepobírají důchod, ale jinak splňují ostatní podmínky pro poskytnutí příplatku nebo příspěvku k důchodu podle nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.

Dále podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů.

- Jednorázovou peněžní částku se navrhuje poskytnout ve výši 72 násobku měsíční částky příplatku nebo příspěvku k důchodu, na kterou by vznikl nárok, kdyby byla splněna podmínka pobírání důchodu.

- Do návrhu zákona je zapracována rovněž dílčí novela zákona o důchodovém pojištění, a to k řešení některých problémů důchodového věku u horníků.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 85 k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách o rozšíření pilotního projektu Agentury o vybranou lokalitu Litvínov

spolupráce - ilustrační fotoJedná se o rozšíření pilotního projektu o vybranou lokalitu Litvínov – romské lokality.  Důvodem navrhované změny usnesení vlády č. 85/2008 je skutečnost, že v rámci pilotního fungování projektu Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách byla kromě 12 vybraných lokalit detekována další sociálně vyloučená lokalita, a to na území města Litvínov.  Z důvodu neexistence strategických dokumentů (např. Komunitní plán sociálních služeb) nebylo město Litvínov vybráno.

Litvínov je podle Analýzy sociálně vyloučených romských lokalit identifikován jako jedno z měst, na jehož území se nachází 3 sociálně vyloučené lokality: Sídliště Janov, Městská ubytovna „Bílý sloup“ a Městská ubytovna „UNO“.  Odhad míry nezaměstnanosti obyvatel této lokality se pohybuje kolem 80 % . Dle Analýzy se v lokalitě ojediněle vyskytuje prostituce, prodej drog a krádeže (zároveň i gamblerství, narkomanie a alkoholismus). Problematickým fenoménem je lichva.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Zákon o občanských průkazech


Počítačový čipV souvislosti s předpokládaným schválením vládního návrhu zákona o základních registrech a celkovou elektronizací veřejné správy a v návaznosti na registr obyvatel, registr osob, registr práv a povinností a registr územní identifikace, adres a nemovitostí musí být provedeny změny v souvisejících zákonech, které jsou vyvolány touto navrhovanou právní úpravou základních registrů veřejné správy.

- umožnit vydávání 2 typů elektronických občanských průkazů (dále jen „e-OP“) se strojově čitelnými údaji s 2D kódem obsahujícím agendový identifikátor fyzické osoby pro agendu občanských průkazů, který bude sloužit k jednoznačnému prokázání totožnosti osoby, přičemž jeden typ e-OP bude navíc opatřen elektronickým kontaktním čipem,

- snížit rozsah údajů zapisovaných do občanských průkazů (nadále se nebude zapisovat rodné číslo, trvalý pobyt, rodné příjmení, rodinný stav nebo registrované partnerství, titul, děti, manžel/ka, zákaz pobytu občana, opatrovník u občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům)

- nově stanovit 2 správní poplatky shodně ve výši 500.- Kč, a to za vydání e-OP s kontaktním elektronickým čipem (za vydání občanského průkazu bez elektronického čipu se nadále nebude platit žádný správní poplatek), a za podání žádosti o zprostředkování kontaktu.

Návrh byl SCHVÁLEN.

Kompletní program schůze vlády je k nahlédnutí na této stránce, výsledky jednání kabinetu jsou k nahlédnutí natéto stránce.

 Za směrodatné se považují výsledky jednání vlády ČR, které na tiskové konferenci zprostředkují členové Vlády České republiky, nebo tisková mluvčí Vlády ČR Jana Bartošová.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Zvukový záznam tiskové konference po jednání vlády

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie