Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

12. 1. 2009 18:38

Výsledky jednání vlády 12. ledna 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii

B. K projednání s rozpravou:

1.

Návrh zákona o základním registru obyvatel

č.j. 1585/08 - bod 3 schůze vlády 16.12.2008

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

2.

Návrh zákona o základním registru osob

č.j. 1586/08 - bod 4 schůze vlády 16.12.2008

Předkládají: ministr vnitra a předseda Českého statistického úřadu

Výsledek jednání: schváleno

3.

Návrh zákona o základním registru práv a povinností

č.j. 1587/08 - bod 5 schůze vlády 16.12.2008

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

4.

Zákon o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

č.j. 1588/08 - bod 6 schůze vlády 16.12.2008

Předkládají: ministr vnitra a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Přizván: K. Večeře, předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Výsledek jednání: schváleno

5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony související s přijetím zákonů o základních registrech

č.j. 1628/08 - bod 7 schůze vlády 16.12.2008

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákony související s přijetím zákonů o základních registrech

č.j. 1767/08 - bod 8 schůze vlády 16.12.2008

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

7.

Návrh zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu a o změně některých zákonů

č.j. 1819/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání: schváleno

8.

Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009

č.j. 1975/08

Předkládá: ministr financí

Výsledek jednání: schváleno

9.

Návrh poslanců Františka Bublana, Jeronýma Tejce, Václava Klučky, Richarda Dolejše, Juraje Ranince, Zdeňka Maršíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (sněmovní tisk č. 675/1)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

10.

Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakoubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 684)

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání: schváleno negativní stanovisko

11.

Návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009

č.j. 1990/08 - bod 39 schůze vlády 5.1.2009

Předkládají: ministryně obrany a ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: projednávání bodu přerušeno

12.

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 – 2011

č.j. 1982/08

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: schváleno

13.

Harmonogram postupu pro implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

č.j. 1927/08 - bod 10 schůze vlády 5.1.2009

Předkládá: ministr zemědělství

Výsledek jednání: bod stažen z programu

14.

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013

č.j. 1911/08 - bod 9 schůze vlády 5.1.2009

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání: schváleno

15.

Návrh průřezového programu "Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015" (BV II/1-VZ)

č.j. 8/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

16.

Návrh "Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015" (BV II/2-VS)

č.j. 9/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání: schváleno

17.

Návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu státní správy

č.j. 1953/08 - bod 12 schůze vlády 5.1.2009

Předkládá: ministr zahraničních věcí

Výsledek jednání: vláda vzala na vědomí

18.

Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2009

č.j. 4/09

Předkládají: ministři zdravotnictví a financí

Výsledek jednání: schváleno

dodatkový bod:


29.

Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008 č. 85 k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách o rozšíření pilotního projektu Agentury o vybranou lokalitu Litvínov

č.j. 23/09

Předkládá: ministryně D. Stehlíková

Výsledek jednání: schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

19.

Informace o stavu implementace Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky

č.j. 1988/08

Předkládá: ministryně obrany

20.

Informace o prodloužení výzkumných záměrů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zahájených v roce 2004 a poskytnutí institucionální podpory na jejich řešení v letech 2009 a 2010

č.j. 1978/08

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

21.

Návrh na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze

č.j. 2/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

22.

Odvolání a následné jmenování zástupce České republiky v radách Mezinárodní banky hospodářské spolupráce a Mezinárodní investiční banky

č.j. 1991/08

Předkládá: ministr financí

23.

Informace o průběhu a výsledcích 4. zasedání Konference smluvních stran Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a návrh dalšího postupu v souvislosti se změnou přílohy III Rotterdamské úmluvy

č.j. 1980/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24.

Pracovní návštěva předsedy vlády České republiky ve Štrasburku ve dnech 13. – 14. ledna 2009

č.j. 6/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

25.

Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga v JAR ve dnech 14.-17.1. 2009 z důvodu účasti na jednání ministerské trojky EU-JAR

č.j. 7/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

26.

Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce budovy bývalého Federálního shromáždění s pozemky rozhlasové stanici RFE/RL, Inc., organizační složka

č.j. 1986/08

Předkládá: ministr financí

27.

Žádost Českého krkonošského spolku SKI o.s. o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání závodu Jilemnická 50 v běhu na lyžích dne 25.1.2009 na území KRNAP

č.j. 1994/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

28.

Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a), d) a h) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník za účelem čištění profilu Robečského potoku v k.ú. Jestřebí

č.j. 1995/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

Pro informaci:

1.

Třetí hodnotící zpráva o plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky za rok 2007 a Souhrnné vyhodnocení účinnosti nařízení vlády č. 197/2003 Sb.,o Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2004 – 2007

č.j. 1989/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

2.

Plnění opatření ke kontrolnímu závěru Nevyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 07/24 Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením

č.j. 1996/08

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

3.

Informace z neformálního setkání ministrů pro oblast odborného vzdělávání a přípravy a pro oblast vysokého školství, které se konalo v Bordeaux 25. a 26. listopadu 2008

č.j. 1997/08

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

4.

Zpráva z neformálního jednání ministrů členských států EU odpovědných za sport ve dnech 27. - 28. listopadu 2008 v Biarritz

č.j. 1/09

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

5.

Zpráva ze zasedání Rady EU pro životní prostředí dne 4. prosince 2008 v Bruselu

č.j. 1979/08

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

6.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 11. - 12. prosince 2008 v Bruselu

č.j. 11/09

Předkládají: ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády pro evropské záležitosti

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie