Aktuálně

14. 6. 2017 16:16

Vláda začala s přípravou státního rozpočtu na rok 2018, od července si finančně přilepší vojáci z povolání

Tisková konference po jednání vlády, 14. června 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 14. června 2017.
Vláda Bohuslava Sobotky zahájila na schůzi ve středu 14. června projednávání návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020. Schválila předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu a předběžný návrh příjmů a výdajů státních fondů na rok 2018 a další dva roky. Odsouhlasila také nařízení vlády, kterým se zvýší služební tarify vojáků z povolání, schválila surovinovou politiku ČR na dalších 15 let a potvrdila, že Česká republika podá žalobu na směrnici Evropského parlamentu o kontrole zbraní.

 

Projednáváním návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu na léta 2019 a 2020 odstartovala vláda debatu o výsledné podobě návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018. Tato debata bude pokračovat až do září, aby se podařilo vyřešit určité rozpory, které jsou mezi nároky některých resortů a návrhem připraveným Ministerstvem financí. „Je potřeba přidat peníze do vysokého školství, je třeba vyřešit modernizaci našich velkých fakultních nemocnic. Musíme mít dost peněz na kvalitní sociální služby, na rozvoj silniční i železniční sítě, na spolufinancování evropských fondů. Zapomenout nesmíme na bezpečnost a obranu, na naše závazky vůči spojencům,“ konstatoval předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Vojáci dostanou navíc sedm procent

Kabinet Bohuslava Sobotky rozhodl na návrh ministra obrany Martina Stropnického zvýšit od 1. července 2017 o sedm procent služební tarify vojáků z povolání. Cílem tohoto nařízení je zvýšit vojákům platy adekvátně ke zvýšení platů policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů, k němuž z rozhodnutí vlády dojde rovněž od 1. července. Vláda si od tohoto kroku slibuje zvýšit atraktivnost vojenského povolání na trhu práce a zlepšení náboru nových rekrutů.

Surovinová politika státu na dalších 15 let

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě Surovinovou politiku České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. Vláda tento strategický dokument, který má na dalších 15 let vytyčit mantinely pro využívání nerostných surovin jak z domácích, tak i ze zahraničních zdrojů, schválila. Česká republika se podle něj má v následujících letech zaměřit mj. na nové, moderní high-tech suroviny, bez nichž si nelze představit ekonomiku 21. století, na vývoj nových materiálově úsporných technologií, nových moderních či nedestruktivních dobývacích metod, na hledání nových druhů surovin a nových moderních využití známých surovin. Český stát jakožto vlastník nerostného bohatství státní surovinovou politikou deklaruje, že zabezpečení dostatku nerostných surovin pro domácí ekonomiku považuje za jednu ze svých priorit.

ČR podá žalobu na směrnici o zbraních

Vláda na jednání rovněž odhlasovala, že podpoří návrh ministra vnitra Milana Chovance a nechá vypracovat a následně podá k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu ve věci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Důvodem je, že směrnice podle názoru české vlády je v rozporu se zásadou proporcionality a se zásadou zákazu diskriminace. Česká republika proto bude u soudu požadovat odložení její účinnosti a její následné úplné zrušení.

Kompletní výsledky jednání najdete na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-14--cervna-2017-157389/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie