Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 5. 2012 15:11

Vláda se bude zabývat změnou daňových zákonů

Na základě úsporných opatření, která vláda schválila na svém jednání 11. dubna, zpracovalo ministerstvo financí návrhy novel zákonů v daňové a pojistné oblasti.

ilustrační obrázek - peníze, minceSmyslem návrhů je posílení příjmové stránky státního rozpočtu, tedy i postupné snižování schodku veřejných rozpočtů. Opatření se týkají z valné části právě daňových zákonů.

Na úsporných opatřeních se 10. dubna shodli koaliční partneři a porada ekonomických ministrů. Konsolidační strategie vlády, která si stanovila snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru dvě třetiny na výdajové straně a jedna třetina na příjmové straně, tak bude dodržena.

Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost příští rok. Jedná se zejména o omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob, zvýšení srážkové daně z příjmů vůči daňovým rájům, zrušení tzv. zelené nafty a zvýšení daně z převodu nemovitosti o jeden procentní bod.

Některá opatření mají mít jen omezenou účinnost

Návrh obsahuje ale i opatření, která mají mít účinnost omezenou od roku 2013 do konce roku 2015. V tomto případě jde o solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši sedmi procent, zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro pracující důchodce, zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod a zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Další opatření, které bylo do předloženého návrhu zákona zapracováno, je sjednocení sociálních nepojistných dávek poskytovaných v oblasti bydlení. Bylo tak učiněno na základě zásadní připomínky ministerstva práce a sociálních věcí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie