Aktuálně

12. 4. 2021 18:44

Vláda schválila rozšíření záručního programu pro firmy, stát zadotuje dětské skupiny i pracoviště na sekvenování kmenů koronaviru

Tisková konference po jednání vlády, 12. dubna 2021.
Tisková konference po jednání vlády, 12. dubna 2021.
Stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce. Rozšíření stávajícího programu Covid III schválila na jednání v pondělí 12. dubna 2021 vláda Andreje Babiše. Odsouhlasila také vypsání dotačního programu na podporu dětských skupin a stát zaplatí i laboratořím za sekvenování vzorků SARS-CoV-2 na přítomnost nových mutací.

Záruční program Covid III bude nově změněn na Covid III – Úprava Invest. Firmy tak budou moci získat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. i za komerční úvěry na investice. Dosud stát touto formou ručil jen za úvěry provozní. Podnikatelé si tak se státní zárukou budou moci půjčit na investice až 90 milionů korun. Podniky do 250 zaměstnanců dostanou záruku až do výše 90 procent jistiny pro úvěry do 50 milionů, respektive do 50 procent pro úvěry do 90 milionů. U firem do 500 zaměstnanců bude ručení až do výše 80 procent pro úvěry do 50 milionů, respektive až do výše 50 procent jistiny úvěru do 80 milionů. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vláda schválila také návrh na vytvoření mimořádného dotačního titulu pro dětské skupiny pro rok 2021. K dispozici bude až 74,2 milionu korun a provozovatelé dětských skupin, kteří přišli kvůli epidemii o značnou část příjmů, budou moci požádat o dotaci na příspěvek na hrazení nájmů a na kompenzaci zvýšených nákladů souvisejících s pandemií covid-19. Zatímco v případě dotace na nájem se žadatelé budou muset případně vzdát čerpání finanční podpory z Evropského sociálního fondu, dotace na zvýšené náklady související s pandemií bude náležet všem poskytovatelům služeb v dětských skupinách, kteří o ni požádají. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stát přispěje laboratořím a dalším pracovištím, která se zabývají sekvenací vzorků odebraných testovaným osobám na covid-19. Tzv. celogenomové sekvenování vzorků pomáhá odhalovat výskyt nových nebezpečných mutací koronaviru v české populaci. Akademické a zdravotnické laboratoře, které se touto aktivitou v současnosti zabývají, pokrývají své náklady na tuto činnost z rozpočtu mateřských institucí, případně z dalších prostředků na výzkum, a jejich pracovníci za tuto činnost nejsou nijak odměňováni. Zpracování jednoho vzorku přitom stojí odhadem 3 500 korun. Vláda proto schválila záměr na vytvoření dotačního programu na úhradu nákladů na sekvenování vzorků. V programu bude k dispozici 161,28 milionu korun, což by mělo pokrýt předpokládané výdaje za sekvenace až do konce roku.

Kabinet odsouhlasil záměr místopředsedkyně vlády a ministryně financí rozšířit platný generální pardon na daň z přidané hodnoty pro respirátory třídy alespoň FFP2 a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na covid-19 a protilátek i na zboží dovezené ze třetích zemí nebo z jiného členského státu EU. Dosud platné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru se totiž vztahuje jen na tuzemské výrobky.

Vláda projednala také několik změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo upravilo pravidla pro testování dětí s autismem, mentálním postižením a dalším hendikepem, který neumožňuje absolvovat preventivní testování nařízené jako podmínka účasti na školním a předškolním vzdělávání prezenční formou v případech, kdy je tato forma povolena. Upravilo i pravidla pro účast u závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek nebo absolutorií. Nově povolilo skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků i na středních školách a vyšších odborných školách a konzervatořích, a to v maximálním počtu šesti žáků v jedné skupině.

Poskytovatelé sociálních služeb musí omezit poskytování sociálních služeb a sociální služby poskytovat v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob. V nařízení jsou stanoveny i podmínky, za jakých je možné tyto služby poskytovat, jako je například nošení respirátorů při poskytování terénních služeb klientům.

Kabinet také v souladu s pandemickým zákonem zpětně odsouhlasil změnu opatření omezujícího shromažďování osob tak, že je omezeno pouze na dvě osoby na jednom místě při organizovaných akcích. Výjimkou jsou svatby, uzavírání registrovaných partnerství a pohřby, kde je povolena účast až patnácti osob na jednom místě.

Vláda projednala také pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz na programové období 2021–2027. Tato pravidla stanovují maximální podíl státního rozpočtu na povinném národním spolufinancování u jednotlivých typů příjemců, kteří budou v programovém období 2021–2027 zapojeni do čerpání prostředků Evropské unie.

Schválila také Koncepci bydlení České republiky 2021+, která navazuje na stávající revidovanou koncepci do roku 2020. Cílem koncepce je zajistit dostupné, stabilní a udržitelné bydlení, nově se věnuje i potřebě využívání moderních technologií výstavby. Více informací naleznete v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12--dubna-2021-187680/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie