Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 5. 2010 15:23

Vláda schválila rozšíření elektronického tržiště

Mezi další projednávané body patřila protidrogová strategie, strategie finančního vzdělávání nebo složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda dnes přijala usnesení, které rozšiřuje používání elektronických tržišť na všechny ústřední orgány státní správy. Současně se rozšiřuje rozsah nakupovaných komodit. Systém elektronických tržišť funguje již šest let a přináší výrazné úspory při zadávání veřejných zakázek na nákup zboží.
Cílem dnes projednané Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 je snižování jejich dostupnosti, snaha omezit experimentování s nimi i míru jejich problémového užívání. Současně také omezit rizika dopadů na společnost. Vláda v souvislosti s projednanou strategií a nedávno přijatým opatřením o netrestání držení malých množství drog uspořádá odborný seminář, který má dopady tohoto rozhodnutí zhodnotit.

Národní strategie finančního vzdělávání vychází z původní Strategie finančního vzdělávání připravené v roce 2007 a schválené rezorty financí a školství, mládeže a tělovýchovy. Nová podoba strategie přestavuje konsensus relevantních subjektů státní správy, zájmových sdružení na finančním trhu, spotřebitelských sdružení i vzdělávacích odborníků. Na trhu se neustále rozšiřuje nabídka produktů a služeb, pro občany se stávají snáze dostupnějšími a přitom nákup některých z nich může dlouhodobě nepříznivě ovlivnit hospodaření jedince nebo celé domácnosti. Také vývoj zadluženosti obyvatel a rizika spojená s nesplácenými úvěry, zejména v kontextu celosvětové finanční krize, vyvolávají nutnost posilování finanční gramotnosti obyvatel. Celý systém je rozdělen do dvou pilířů – školního vzdělávání a navazujícího vzdělávání, zahrnujícího dospělou populaci. Současně stanovuje roli klíčových aktérů, zejména subjektů státní správy, a popisuje platformu pro vzájemnou spolupráci. Součástí je také akční plán vymezující jednotlivé úkoly pro následující období.
Vláda se na dnešním jednání zabývala také například koncepcí rozvoje českých měst nebo zajištěním činnosti Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.
Dnešní zasedání vlády bylo zahájeno minutou ticha k uctění památky včera zesnulého ombudsmana Otakara Motejla.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie