Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 8. 2009 9:42

Vláda schválila programy na odstraňování škod po povodních

Povodně 2009
Povodně 2009
Na včerejším zasedání vláda schválila finanční prostředky na odstraňování škod po letošních povodních.

Jedná se o škody na státním vodohospodářském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací měst a obcí. Celkem bude na programy, které budou řešit odstranění škod, připraveno zhruba 1,2 miliardy korun.


„Jsme připraveni začít rychle škody po povodních odstraňovat. Stejně jako v předchozích letech jsou připravovány programy na odstraňování vzniklých škod,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Na státním vodohospodářském majetku vznikly škody za 1,392 miliardy korun. Po odečtení vlastních zdrojů investorů a škod na pojištěném majetku je zapotřebí navýšit rozpočet ministerstva zemědělství o jednu miliardu. Příjemcem prostředků jsou státní podniky Povodí, Lesy ČR s.p., a Zemědělská vodohospodářská správa.

„Ze zkušeností víme, že je třeba začít odstraňovat škody co nejrychleji. Již v letošním roce předpokládáme využití zhruba dvou set milionů korun,“ doplnil ministr Šebesta.


Škody na vodovodech a kanalizacích ve městech a obcích byly zjišťovány prostřednictvím krajských úřadů a po odečtení předpokládaného pojistného plnění byly stanoveny ve výši 202 milionů korun. Podpora bude poskytována až do výše 80 % nákladů na stavební a technologickou část a příjemcem budou v tomto případě obce a města, která doplní podporu svými financemi. Rozpočet ministerstva zemědělství bude posílen o celkem 162 milionů korun, tedy o 80 % objemu zjištěných škod.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie