Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 4. 2009 14:16

Vláda schválila nový občanský zákoník a některá další protikrizová opatření

Jednání vlády 27.4. 2009
Vládou schválený občanský zákoník zahrnuje změny v oblasti práva osob, rodinném právu, oblasti absolutních práv majetkových a právo závazkové. Vláda dále schválila navýšení prostředků k některým opatřením z Národního protikrizového plánu.

„Dnes došlo k průlomové záležitosti, schválení občanského zákoníku. Smutné je, že tato vláda nebude tou vládou, která bude u konce toho legislativní práce. Je to pátý občanský zákoník v historii a první, který je sestaven v demokratické společnosti, protože stále platí několikrát novelizovaný zákoník z roku 1964,“ řekl premiér Mirek Topolánek na tiskové konferenci.

Dále ministři schválili související zákony, které se s občanským zákoníkem mění. Je to návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech, jenž upravuje liberalizaci obchodního práva, čímž vyhovují celoevropskému vývoji. Záměrem je vytvořit systém, který neomezuje podnikání a zároveň poskytuje větší ochranu některým znevýhodněným skupinám (např. menšinoví společníci, věřitelé apod.). Změněn má být také zákon o mezinárodním právu soukromém upravující například mezinárodní manželství, poměry mezi rodiči a dětmi, partnerství, osvojení, věcná práva, dědictví atd.

„Navýšili jsme jmění České exportní banky a navýšili jsme prostředky na program panel,“ řekl premiér po jednání vlády. Obě navýšení finančních prostředků jsou v rámci národního protikrizového plánu vlády. Ministři také projednávali protikrizová opatření ve zdravotnictví, ke kterým se ještě při příštím zasedání vlády vrátí.

Vláda také souhlasila se změnou zákona o právu shromažďovacím. V tomto návrhu jde pouze o technickou úpravu lhůt pro povinnost shromáždění oznámit a rozhodnutí o zákazu shromáždění, kdy se mění lhůta z tří dní na tři pracovní dny. „Současné znění zákona o právu shromažďovacím totiž neposkytuje správnímu úřadu dostatečný časový prostor pro posouzení toho, zda se jedná o pokojný výkon práva shromažďovacího, resp. že nedává správnímu úřadu možnost reagovat na okolnosti, které vyjdou najevo déle než tři dny po oznámení shromáždění,“ píše se v důvodové zprávě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Zvuková příloha

TK po jednání vlády 27.4.2009

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie