Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 2. 2009 14:48

Vláda schválila Národní protikrizový plán

Ministři v čele s premiérem dnes na svém zasedání schválili Národní protikrizový plán vlády.

Neveřejný dokument obsahuje konkrétní opatření, která premiér detailně představí ve středu v Poslanecké sněmovně a posléze na tiskové konferenci.

Vláda také uložila ministrům vnitra a financí prověřit hrazení regulačních poplatků ve zdravotnictví.

„Hlavním úkolem Národního protikrizového plánu vlády je zmírnění růstu nezaměstnanosti a udržení stability veřejných financí. Zhruba polovina opatření byla realizována od září loňského roku do dnešního dne, proto odmítáme, že vláda zaspala,“ řekl premiér Mirek Topolánek na tiskové konferenci po jednání vlády.

Národní protikrizový plán, který vypracovala vláda společně s Národní ekonomickou radou vlády obsahuje opatření jako jsou například:

- sleva na sociálním pojištění, rychlejší odpisy majetku,

- rozšíření uplatnění odpočtu DPH u automobilů,

- snížení sazby sociálního pojištění,

- snižování daňové zátěže podniků,

- snížení poplatků na železnicích,

- zajištění regionální dopravní obslužnosti,

- garance a podpora úvěrů,

- snižování energetické náročnosti budov,

- podpora exportu, podpora podnikatelů v zemědělství,

-investice do výzkumu a vývoje, investice do dopravní infrastruktury,

-posílení dalších výdajových oblastí, OSVČ a právnické osoby s počtem zaměstnanců do pěti osob budou v roce 2009 osvobozeni od placení záloh daně z příjmů, insolvenční návrhy.

Na elektronicky podanou žádost podnikatelů budou také zrychleny vratky DPH.

Vládou přijatá opatření označil premiér Mirek Topolánek jako systémová a plošná. "Nepředstavují žádné populistické výkřiky," upozornil premiér a opakovaně zdůraznil, že přijatý dokument je neveřejný. Veškeré podrobnosti budou veřejnosti představeny ve středu na tiskové konferenci v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Premiér mimo jiné poukázal na skutečnost, že opozice balík opatření kritizovala dříve, než se s ním seznámila. V situaci, ve které se nyní nacházíme, by se podle premiéra dalo očekávat spíše volání po národní jednotě, než bezhlavé kritizování.

Ministři vnitra a financí prověří problematiku hrazení regulačních poplatků

Vláda dnes také uložila ministru vnitra zahájit neprodleně jednání s Asociací krajů ČR, směřující k odstranění nesystémových opatření přijímaných kraji v souvislosti s problematikou hrazení regulačních poplatků. Zároveň ministr vnitra prověří nakládání s majetkem krajů a na základě zjištění má ministr vyvodit případné právní důsledky.

Vláda také uložila ministru financí „analyzovat právní důsledky usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření orgánů kraje v samostatné působnosti, které mohou ve svém důsledku zřejmým a závažným způsobem porušují zákon č. 48/1997 Sb. ve smyslu bodu I./1., a to ve vztahu k právní úpravě darovací daně a předložit vládě informaci o důsledcích uvolňování nemandatorních finančních prostředků představujících příjem rozpočtu krajů,“ píše se ve schváleném usnesení vlády.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie