Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 3. 2017 11:20

Vláda schválila mandát pro premiéra Sobotku na neformální summit EU v Římě

Vláda ve středu 22. března 2017 na úvod jednání schválila mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na neformální summit evropských lídrů, který se koná v sobotu 25. března 2017 v Římě.

Evropští lídři se sejdou na neformálním summitu EU v Římě symbolicky u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv. Ústředním tématem setkání bude jednání o budoucím směřování Evropské unie. Na závěr summitu EU bude podepsána společná deklarace, která bude východiskem pro budoucnost evropské spolupráce. Diskuse o obsahu deklarace běžely na nejvyšší úrovni a Česká republika se jich aktivně účastnila. Klíčovou prioritou ČR pro budoucí směřování Unie je uchování její jednoty a soudržnosti.

„Česká republika má velký zájem na tom, aby byla v deklaraci zdůrazněna potřeba zajistit občanům Evropské unie bezpečnost a prosperitu. Naším cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla efektivnější, užitečnější pro své občany a méně byrokratická. Zároveň musíme společně hledat shodu v oblastech, ve kterých můžeme Evropanům přinést skutečně přidanou hodnotu. Chystaná Římská deklarace přinese vizi budoucí moderní Evropy. Členství České republiky v Evropské unii je důležité jak z hlediska naší stability, prosperity, pracovních míst, přístupu na evropský trh, volného pohybu, tak samozřejmě z hlediska bezpečnosti pro naše občany,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie