Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 3. 2017 11:00

Premiér Sobotka představí s dalšími evropskými lídry priority pro budoucnost EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes odlétá na neformální summit EU27 do Říma. Vrcholná schůzka se uskuteční u příležitosti 60. výročí podpisu zakládajících smluv. Lídři 27 členských států budou jednat o prioritách budoucnosti EU, které následně představí v Římské deklaraci. Sobotnímu jednání evropských státníků bude předcházet páteční audience u papeže Františka.

Pro budoucnost evropské integrace bude klíčové obnovit důvěru Evropanů v EU i důvěru mezi členskými státy a institucemi. Římský summit v té souvislosti slouží jako impuls pro budoucnost moderní Evropské unie. Klíčovou prioritou české vlády pro budoucí směřování Unie je uchování její jednoty a soudržnosti.

„Musíme se do budoucna zaměřit na oblasti, v nichž můžeme nalézt shodu a ve kterých je Unie schopna přinést hmatatelné výsledky, které se projeví v každodenním životě občanů. Jsem proto přesvědčen, že se EU musí zaměřit především na zajištění prosperity a bezpečnosti v Evropě,“ uvedl před zahájením summitu premiér Bohuslav Sobotka.

V oblasti prosperity se podle české vlády musí EU soustředit především na posilování ekonomické a sociální konvergence mezi členskými státy a jejich regiony. Základním nástrojem v této oblasti je vnitřní trh a jeho čtyři svobody. Ty je třeba dále rozvíjet, usilovat o odstranění přetrvávajících bariér a bránit vytváření nových.  Důležitou roli hraje také ambiciózní obchodní politika a na investice zaměřený rozpočet EU. Významnou součástí aktivit podporujících prosperitu by do budoucna měla být rovněž sociální agenda.

Evropská unie musí svým občanům garantovat rovněž ochranu před hrozbami nejrůznějšího charakteru. Unie proto musí zajistit vnitřní bezpečnost v Evropě, především posílením kontroly vnějších hranic, zlepšením spolupráce bezpečnostních složek, zintenzivněním a zkvalitněním výměny informací mezi nimi a posilováním spolupráce v boji proti terorismu. Zároveň je nutné obnovit plné fungování Schengenského prostoru, protože je to právě volný pohyb, který je jedním z hlavních symbolů úspěšné evropské spolupráce.

Česká vláda jednoznačně podporuje, aby Římská deklarace potvrdila závazek k posilování spolupráce v oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky a obsahovala zároveň odkaz na zajištění pokračování spolupráce s NATO.

Přípravy na summit v Římě trvaly několik měsíců. Diskuse o obsahu deklarace běžely na nejvyšší úrovni a ČR se jich aktivně účastnila.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie