Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 7. 2016 20:00

Vláda schválila investiční smlouvu s GE Aviation

Vláda na jednání dne 27. července 2016 schválila investiční smlouvu s GE Aviation. Společnost GE se zavázala, že v Česku zahájí výrobu do konce roku 2022 a vytvoří 500 nových pracovních míst do roku 2023. Jedná se o investici v hodnotě až 350 miliónů eur (9,5 miliardy korun), a to v odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Uzavřením smlouvy vznikne centrum vývoje nových turbovrtulových motorů pro GE Aviation v České republice, kde se na vývoji motorů bude významně podílet České vysoké učení technické. Americká společnost chce v ČR vyvíjet a vyrábět motory pro malá a střední letadla a může si zažádat o standardní investiční pobídku určenou na výstavbu nového závodu maximálně do výše 25 procent uznatelných nákladů. Česko by se díky investici dostalo mezi pět států, ve kterých jsou navrhovány a vyráběny letecké motory.

Realizace projektu bude znamenat vedle zahájení výroby nového typu moderních leteckých motorů v ČR a nových příležitostí pro vysoce kvalifikované pracovníky i zvýšení tuzemského výzkumného potenciálu. Daná investice významně přispěje k rozvoji spolupráce mezi investory a českými vědeckovýzkumnými institucemi. Může rovněž přispět ke změně tradičního schématu, kdy nadnárodní firmy v České republice zavádějí výrobu, ale výzkum a vývoj realizují jinde.

Vláda podle svého dnešního usnesení uvolní v letech 2016 až 2018 pro ČVUT podporu ve výši 1,986 miliard korun na předfinancování přípravy vývoje nových turbovrtulových motorů.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie