Aktuálně

15. 6. 2022 19:39

Vláda představila logo, motto a priority českého předsednictví v Radě EU

Premiér P. Fiala, ministr M. Bek a vedoucí Úřadu vlády J. Kotalíková představili logo a priority CZ PRES, 15. června 2022.
Premiér P. Fiala, ministr M. Bek a vedoucí Úřadu vlády J. Kotalíková představili logo a priority CZ PRES, 15. června 2022.
Pět hlavních priorit bude mít předsednictví České republiky v Radě EU, které odstartuje 1. července a bude trvat do konce roku. Program českého předsednictví a jeho priority schválila vláda na jednání ve středu 15. června 2022 a spolu s logem českého předsednictví je představila veřejnosti.

Česká republika se bude během půlročního předsednictví v Radě EU soustředit na pět základních priorit: zvládnutí uprchlické krize a poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnosti kybernetického prostoru, strategickou odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí.

„Všechny tyto pilíře zahrnují dlouhodobé strategické zájmy a také priority České republiky. Hodnoty, které Česká republika dlouhodobě zastává, na které je hrdá. A tyto hodnoty se odrážejí v prioritách našeho předsednictví. Spolu s našimi evropskými partnery budeme během šesti měsíců v čele Evropské unie usilovat o to, abychom byli společně silnější a abychom tuto naši sílu dokázali využít ve prospěch těch, kteří ji potřebují,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Premiér Fiala také připomněl, že letos je tomu 18 let, co Česká republika do Evropské unie vstoupila. „Prvního července vstoupíme do našeho historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. Můžeme tedy s trochou nadsázky říct, že to bude taková trochu zkouška dospělosti. Zkouška, která v žádném případě nebude jednoduchá. Evropa, a s ní celý svět, prochází zásadní změnou, protože ruská invaze na Ukrajinu otřásla mnoha našimi jistotami. Určitě odhalila slabiny bezpečnostní architektury Evropy, kterou budeme muset nově uchopit, a hlavně aktivně, nikoli jen jako pozorovatelé spoléhající na ostatní, ji budeme muset rozvíjet,“ prohlásil.

Předseda vlády připomněl také mimořádnou uprchlickou vlnu, kterou ruská agrese na Ukrajině spustila. „Musíme napřít maximální úsilí a soustředit se na poválečnou obnovu Ukrajiny a pomoci Ukrajině na její cestě do Evropské unie,“ konstatoval premiér Fiala. „Ruská agrese ale také narušila základní pilíře naší ekonomiky. Energetickou bezpečnost, dodavatelské řetězce, a to ve chvíli, kdy jsme se znovu začali doslova nadechovat po covidu-19. Vystavuje tak kruté zkoušce především ty nejslabší z nás. Je proto naší základní povinností zajistit strategickou odolnost Evropy ve všech zmíněných oblastech. Například potravinové zabezpečení občanů mělo by být i nadále jistotou. Dostupnost strategických materiálů a výrobků, například léků a dalších věcí,“ podotkl.

„Můžeme říci, že svět po ruské agresi na Ukrajině nebude stejný. Na tom, jaký bude, se chceme podílet aktivně i my, protože máme jedinečnou šanci a příležitost psát budoucnost Evropy. Naše role ale bude jiná, než jak tomu bylo v případě prvního předsednictví, které se odehrálo ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Některé mechanismy Evropské unie prošly změnami a my jsme si toho samozřejmě vědomi,“ připomněl předseda vlády. „Naše role ve vedení práce jednotlivých ministerských rad bude ale zásadní. I toho jsme si vědomi. Úkolem českého předsednictví bude především dosahování shody a dosahování evropské jednoty, která je tak důležitá, v jednotlivých oblastech,“ připomněl Petr Fiala.

Premiér Fiala společně s ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem a vedoucí Úřadu vlády ČR Janou Kotalíkovou představili veřejnosti motto českého předsednictví, logo a také dvě verze propagačního videospotu. Mottem bude heslo Evropa jako úkol a je inspirováno stejnojmennou esejí bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla z roku 1996, v níž se Václav Havel zamýšlel nad úlohou Evropy v tehdejším proměněném světě. „My nepochybně čelíme podobně hluboké proměně světa, jakou byla ta proměna na prahu devadesátých let,“ poukázal ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Autorem loga českého předsednictví je studio Dark Side. Logo, kruh složený ze stylizovaných střelek kompasu, má symbolizovat spojení jednotlivých členských států Evropské unie. Obsahuje 27 růžic v národních barvách členských států a odráží motto Evropské unie Jednotná v rozmanitosti. Značka EU2022.CZ pak vychází z loga prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Podrobnosti k mottu a logu českého předsednictví naleznete na https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/aktuality/ceska-republika-predstavuje-motto-a-logo-predsednictvi/.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-15--cervna-2022-197137/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie