Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 9. 2014 13:49

Vláda odmítla podnět na pozastavení činnosti politické strany

Vláda ČR v pondělí 22. září 2014 projednala podnět k tomu, aby podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti politické strany ČSSD. Vláda konstatovala neodůvodněnost tohoto podnětu, který byl podán, a odmítla jej.

Vládě České republiky byl zaslán podnět k tomu, aby podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti České strany sociálně demokratické (dále jen „ČSSD“).

Podle podnětu měla být činnost ČSSD pozastavena z důvodu rozporu její činnosti s ustanovením § 4 písm. a) a d) zákona č. 424/1991 Sb. Z judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu vyplývá, že tento rozpor musí směřovat proti základním demokratickým institutům, což však z podaného podnětu nevyplývá. Tvrzené porušení zákona či vlastních vnitřních norem ČSSD (stanov) neodpovídá svou intenzitou tomu, aby její činnost měla být pozastavena. Z tohoto pohledu proto vláda návrh zamítla jako zjevně disproporční.

Vláda konstatovala, že neméně podstatná je též skutečnost, že ve všech v podnětu zmiňovaných případech porušení stanov ČSSD v současné době probíhá soudní řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1, přičemž žádné z nich doposud pravomocně neskončilo.

Vláda proto zamítla podání podnětu na zahájení řízení podle § 94 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, neboť není důvodné a neodpovídá zásadě proporcionality.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie