Aktuálně

19. 1. 2022 18:32

Vláda navrhuje úpravu pandemického zákona, chce také během pandemie zavést mimořádné ředitelské volno na školách

Tisková konference po jednání vlády, 19. ledna 2022.
Tisková konference po jednání vlády, 19. ledna 2022.
Ředitelé škol budou moci v době pandemie v případě nutnosti vyhlásit ředitelské volno nebo distanční výuku až na deset dnů. Umožnit by to měl nový zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie nemoci covid-19, jehož návrh schválila vláda Petra Fialy na zasedání ve středu 19. ledna 2022. Projednala také úpravu pandemického zákona, která mimo jiné umožní prodloužení jeho platnosti i po 28. únoru, a zabývala se i změnou dosavadního systému slev na jízdném.

Ředitelé škol mají získat možnost flexibilně a rychle zareagovat na situaci, kdy kvůli karanténám a izolacím větší části členů pedagogického sboru hrozí omezení chodu školy a není možné v souladu se školským zákonem zajistit prezenční vzdělávání. Vláda schválila návrh zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie nemoci covid-19, který jednak dá ředitelům možnost v krizové epidemické situaci vyhlásit ředitelské volno v rozsahu až deset dnů nad rámec stávajících pěti. Za situace, kdy kvůli nadměrným absencím v pedagogickém sboru nebude možné zajistit prezenční výuku, bude moci škola přejít až na deset dnů i na distanční výuku. Dosud mají ředitelé k dispozici pět dnů ředitelského volna a na distanční výuku mohou přejít jen v případě absentujících dětí.

„Reagujeme tím na situaci ve školách, kde už se v souvislosti s nástupem varianty omikron na řadě míst objevují problémy. Je to podle nás dobrá cesta. Už dopředu jsme řekli, že nechceme jít cestou lockdownu, nepovažujeme za dobré, aby se zavíraly školy. Tady ředitelé budou mít v ruce více funkčních nástrojů, aby se mohli rozhodnout a mohli jednat adekvátně podle situace u nich na škole,“ konstatoval předseda vlády Petr Fiala.

Vláda prodiskutovala otázku změny vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, vydané ministrem zdravotnictví předchozí vlády Adamem Vojtěchem v prosinci 2021, která od března 2022 zavádí povinné očkování proti onemocnění covid-19 pro osoby nad 60 let a vybrané profese. Shodli jsme se na tom, že očkování proti covidu-19 nebude povinné. To nijak nemění náš postoj k vakcinaci, to chci říci zcela jednoznačně. Je to stále nejlepší způsob boje proti covidu-19. Očkování je nejjistější cesta, jak se vyhnout těžkému průběhu nemoci, jak se vyhnout hospitalizacím, a čísla to dokládají naprosto jasně. Proto znovu vyzýváme všechny a doporučujeme všem, aby se nechali naočkovat. Kapacit máme dost, je to bez problémů a pomůžete tím chránit sebe, ale samozřejmě také ostatní. Nicméně důvody pro povinné očkování neshledáváme, nechceme prohlubovat příkopy ve společnosti, a navíc řada argumentů, se kterými se o tom v minulosti uvažovalo, už neplatí,“ vysvětlil postoj vlády k povinnému očkování premiér Fiala.

Vláda projednala a schválila návrh novely zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 (tzv. pandemický zákon) a zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19. Platnost stávajícího pandemického zákona, na jehož základě především vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička protiepidemická opatření, končí 28. února. Ministerstvo zdravotnictví proto navrhlo jeho prodloužení na neurčito. Zároveň je v něm připraveno několik úprav.

„Reagujeme jimi na zkušenosti s pandemickým zákonem, reagujeme na rozsudky Nejvyššího správního soudu, které ukázaly, že nebylo možné na základě tohoto zákona regulovat některé činnosti, například stravovací služby, diskotéky atd. Zákon je teď upraven tak, aby to v souladu s judikaturou, která mezitím vznikla, šlo. Rozšiřuje se také možnost vydávat opatření i pro Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra tak, aby to korespondovalo se zákonem na ochranu veřejného zdraví. Zákon přináší také nový způsob vyhlašování karantén a izolací,“ upřesnil předseda vlády.

Ministři a ministryně si připomněli také 45. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77. Charta 77 se stala jedním z největších symbolů odporu demokratické občanské společnosti proti totalitní komunistické nadvládě. Vláda Petra Fialy se od počátku hlásí k dodržování a ochraně demokratických hodnot, lidských a občanských práv a Charta 77 pro ni zůstává připomínkou statečného občanského postoje a vzdoru. Proto vláda u příležitosti 45. výročí přijala jednomyslně toto usnesení: Vláda se hlásí k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva a o demokracii. Váží si všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami a všech, kteří se na jejich činnosti podíleli.

Vláda rozhodla také o zrušení funkce vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci k 20. lednu 2022 a k témuž datu odvolala z této funkce dosavadního zmocněnce Vladimíra Dzurillu. Úkoly dosud uloženými vládnímu zmocněnci vláda pověřila místopředsedu vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, který byl zároveň jmenován předsedou Rady vlády pro informační společnost. Adekvátně tomu vláda změnila i statut této rady. Více na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Vláda prodiskutovala rovněž návrh dalšího postupu při novelizaci stavebního zákona. Poté, co se koaličním poslancům nepodařilo v Poslanecké sněmovně prosadit částečné odložení platnosti nového stavebního zákona připraveného předchozí vládou, se kabinet shodl, že Ministerstvo pro místní rozvoj urychleně připraví vládní novelu tzv. odkládacího zákona tak, aby vláda vyřešila aktuální právní nejistotu v oblasti stavebního práva a zároveň získala dostatečný časový prostor pro přípravu faktické novely stavebního zákona, která odstraní jeho nedostatky. Příslušnou právní úpravu chce projednat začátkem února a poté ve zrychleném legislativním procesu. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Kabinet projednal také další osud státem nařízených slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě. Ministerstvo dopravy připraví změnu usnesení bývalé vlády tak, aby byl omezen současný příliš plošný a rozpočtově nezodpovědný systém slev. Od 1. dubna by měl být systém slev na jízdném upraven tak, že dojde ke snížení slev pro děti ve věku 6–18 let, studenty ve věku 18–26 let a seniory ve věku nad 65 let na úroveň padesáti procent běžného jízdného. Na druhou stranu bude zrušeno současné omezení počtu dětí do 6 let, které může dospělá osoba zdarma přepravovat v hromadné dopravě (dosud platí nanejvýš jedno v autobusech a nanejvýš dvě ve vlacích), a sleva bude rozšířena také na invalidní důchodce s invaliditou III. stupně. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Vláda projednala i dva legislativní návrhy samosprávných orgánů, návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání novely zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a návrh Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání novely zákona o soudech a soudcích, a k oběma přijala nesouhlasné stanovisko. Podpořila návrh skupiny koaličních poslanců na novelu zákona o střetu zájmů a zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která má zpřesnit současnou právní úpravu a její vymahatelnost v oblasti střetu zájmů veřejného funkcionáře ve vztahu k vlastnictví médií, účasti na veřejných zakázkách a investičních pobídkách a zúžit osobní působnost zákona o střetu zájmů u některých neuvolněných volených veřejných funkcionářů obcí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na /cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-19--ledna-2022-193808/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie