Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 6. 2009 9:56

Vláda dala premiérovi mandát pro jednání na Evropské radě

Předseda vlády Jan Fischer ma jednání vlády / Prime Minister Jan Fischer at the government meeting
Předseda vlády Jan Fischer ma jednání vlády / Prime Minister Jan Fischer at the government meeting
Schváleným bodem dnešního mimořádného zasedání vlády je návrh na přijetí Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád 27 členských států EU zasedajících v Evropské radě ve vztahu k obavám irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy.

Jednání vlády předcházel výbor pro Evropskou unii, na kterém ministři schválili podklad k účasti České republiky vedené premiérem Janem Fischerem v Bruselu.

Důvodem středečního mimořádného jednání vlády ve sněmovně je právě zasedání Evropské rady ve dnech 18. a 19. června v Bruselu, na níž bude rozhodnutí členských států přijato. S přijetím rozhodnutí musela vláda vyslovit souhlas stejným způsobem, jako jedná o běžných mezinárodních smlouvách vládní povahy.

„Pokud jde o Evropský výbor, zabývali jsem se přípravou celé agendy Evropské rady, zabývali jsme se volbou nového šéfa Evropské komise, hovořili jsme o otázkách ekonomických, finančních a sociálních, klimatickém balíčku, o zahraničně politických částech agendy, které má Rada během dvou dnů zvládnout. Byla to důkladná informace, jak je české předsednictví připraveno na vedení této červnové Rady“, řekl premiér na krátkém briefingu po jednání vlády.

Mandát se týká všech témat na programu jednání Rady. Konkrétně řeší finanční a ekonomické otázky včetně evropského finančního dohledu a otázky zaměstnanosti. Dále se jednání budou týkat designace budoucího předsedy Evropské komise, kdy české předsednictví bude usilovat o dohodu na osobě José Manuela Barrosa pro tuto pozici.

V oblasti klimatu bude Rada řešit problematiku financování adaptačních a mitigačních opatření v rozvojových zemích, která souvisejí s klimatickou změnou. Hlavním cílem je nalézt shodu napříč EU na finančních mechanismech, jejichž prostřednictvím budou prostředky na tato opatření získávány. V neposlední řadě bude české předsednictví prosazovat přijetí záruk pro Irsko v právně závazné formě rozhodnutí hlav států a předsedů vlád.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Premiér: Vláda jednomyslně schválila mandát pro Evropskou radu

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie