Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 6. 2009 13:50

Odpověď premiéra Fischera na dopis prezidenta Klause

Přesné znění dopisu předsedy vlády Jana Fischera na dopis prezidenta republika Václava Klause ve věci Návrhu na přijetí Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád 27 členských států EU zasedajících v Evropské radě ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy.

 

                                                                       V Praze dne 16. června 2009

 

Vážený pane prezidente republiky,

 

dnešního dne jsem obdržel Váš dopis týkající se Vašeho hodnocení „Návrhu na přijetí Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád 27 členských států EU zasedajících v Evropské radě ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy“ (dále jen „Rozhodnutí“) jako politické smlouvy ve smyslu čl. 49 písm. b) Ústavy ČR a Vašeho dotazu, zda vláda hodlá požádat o plnou moc ke sjednání této mezinárodní smlouvy s výhradou ratifikace.

 

            Rozhodnutí není po formální ani materiální stránce mezinárodní smlouvou jiné politické povahy, jak o ní hovoří čl. 49 písm. b) Ústavy ČR. Politickými smlouvami ve smyslu Ústavy ČR jsou spojenecké a mírové a jiné mezinárodní smlouvy obdobné povahy, mezi které dle ustálené právní praxe lze subsumovat například smlouvy o vzájemné pomoci při ozbrojeném napadení, smlouvy o přátelství a spolupráci, smlouvy o neútočení, smlouvy o kolektivní bezpečnosti nebo smlouvy o řešení sporů mezi státy. Pro toto stanovisko svědčí systematický a gramatický výklad uvedeného článku Ústavy ČR, podle kterého lze do kategorie politických smluv subsumovat pouze takové mezinárodní smlouvy s politickým obsahem, které jsou srovnatelné se smlouvami mírovými a spojeneckými. K tomuto závěru lze dospět i skrze ústavní kategorii „mezinárodních smluvních závazků o společné obraně proti napadení“, jež jsou expressis verbis uvedeny v čl. 43 odst. 1 Ústavy ČR a jež jako zvláštní druh mezinárodně smluvních ujednání, mnohdy upravených ve smlouvách jiné politické povahy, podléhají zvláštnímu ústavnímu postupu na půdě Parlamentu ČR.

 

            Výše uvedené Rozhodnutí není, podle mého názoru, mezinárodní smlouvou jiné politické povahy ve smyslu č. 49 písm. b) Ústavy ČR, nýbrž mezinárodní smlouvou vládního typu, k jejímuž sjednání není potřeba plné moci hlavy státu.

 

            Vláda se ústavněprávní klasifikací Rozhodnutí zabývala velmi podrobně a za tímto účelem proběhla řada odborných konzultací a expertních jednání, které osvědčily uvedený závěr o povaze Rozhodnutí jako mezinárodní smlouvy vládního typu.

 

            S pozdravem

 

 

Jan Fischer, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie