Aktuálně

9. 2. 2011 20:00

Vláda bude zveřejňovat výsledky hlasování o veřejných zakázkách

Nečasův kabinet dnes schválil změnu jednacího řádu vlády, harmonogram rozšíření jaderné elektrárny Temelín nebo zvýšení soudních poplatků.

Vláda tak reagovala na úkol obsažený v programovém prohlášení vlády, v němž se vláda v rámci boje proti korupci zavázala, že zajistí zveřejňování informací o hlasování ve věcech o nakládání s majetkem státu, veřejných zakázkách, dotacích a grantech,“ řekl premiér Petr Nečas po zasedání vlády.

O těchto materiálech se bude na schůzi vlády vždy hlasovat podle funkcí a výsledek hlasování jednotlivých členů vlády bude součástí záznamu ze schůze vlády, které jsou na webových stránkách vlády.
Vláda vzala dále na vědomí harmonogram činnosti příprav k rozšíření Jaderné elektrárny Temelín na léta 2011 – 2012. „Vzhledem k tomu že zakázka spadá do strategické oblasti jaderné energetiky a její celková výše se bude pohybovat v řádu stovek miliard českých korun, je nutné, aby vláda před svým finálním rozhodnutím disponovala všemi dostupnými informacemi potřebnými k učinění rozhodnutí o výběru vítězného dodavatele,“ dodal premiér.

Proto chtějí ministři včele s premiérem vypracovat šest analýz, které například zhodnotí slabá místa výstavby, dopad výběrového řízení na vztahy se zeměmi uchazečů i s okolními státy nebo analýza finančních nákladů přímých i nepřímých.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Po deseti letech se mají zvýšit soudní poplatky, schválila vláda

Vláda dnes také odsouhlasila, že v současné době již soudní poplatky neodráží změnu ekonomické situace, složitost sporů a zvýšení nákladů na provoz soudů. Novela zákona o soudních poplatcích si klade také za cíl zvýšit motivaci účastníků řízení ke smírnému řešení sporů vrácením části zaplaceného soudního poplatku při smírném ukončení věci a omezit nedůvodně velký počet výjimek z povinnosti platit soudní poplatek.

Na jedné straně dochází k navýšení soudních poplatků tak, aby soudní poplatek jednotlivé agendy byl srovnatelný s tím, jaký poplatek platí občané Slovenska, Rakouska, Německa. U nás byly co možná nejnižší poplatky, což nebylo zcela správné. Občané ČR platí na justici 20 miliard korun. Je tedy správné, aby ti, kteří využívají služby justice, přispívali více než ostatní občané,“ řekl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Související novelou občanského soudního řádu se zpřesňují podmínky pro osvobození od soudních poplatků se zdůrazněním mimořádnosti tohoto institutu a podmínky pro vyžadování znaleckých posudků s důrazem na větší hospodárnost při jejich využívání.

Další výsledky dnešního zasedání vlády naleznete zde.

Premiér Petr Nečas krátce před jednáním vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie