Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

3. 4. 2019 10:50

Úřad vlády ČR v roce 2019 zpřístupní veřejnosti historické paláce a vily

Úřad vlády ČR letos naváže na jubilejní rok 2018 a bude pokračovat v tradici zpřístupňování svých historických objektů. Zájemci budou mít možnost postupně navštívit veškeré objekty Úřadu vlády ČR, a to již od začátku dubna až do listopadu.

Do reprezentačních prostor Hrzánského paláce bude moci veřejnost letos nahlédnout každou první sobotu v měsíci od dubna až do srpna roku 2019. Dále bude palác, sloužící i jako náhradní sídlo vlády, zpřístupněn ve svátek 1. května v souvislosti s oslavou výročí vstupu České republiky do Evropské unie.

Počet plánovaných dnů otevřených dveří je v Hrzánském paláci letos historicky nejvyšší od zavedení tradice zpřístupňování historických budov Úřadu vlády ČR. Pražané i návštěvníci Prahy tak budou mít mnoho možností prohlédnout si tento významný objekt a od erudovaných průvodců se dozvědět více o jeho historii i současném využití.

V Hrzánském paláci nadále pokračují výstavy Můj stát a Symboly republiky. Jsou určeny především žákům základních škol. Školní skupiny ji mohou navštívit každé pondělí od 9.00 do 12.00 hodin po předchozí rezervaci na e-mailu osv@vlada.cz. Jedná se o komentovanou výstavu, během níž si mohou žáci rozšířit znalosti v oblasti dějin české státnosti. Primárním cílem je však seznámit je s historií a současným využitím státních symbolů.

Úřad vlády ČR se také jako každoročně zapojí do projektu Open House, jehož cílem je ukázat veřejnosti prostory, do nichž se za normálních okolností lidé nemohou podívat. V rámci Open House 2019 budou ve dnech 18. a 19. května pro veřejnost připraveny komentované prohlídky v Hrzánském a Lichtenštejnském paláci.

Oba tyto historicky cenné objekty se během dnů otevřených dveří těší velkému zájmu veřejnosti, a proto je snahou Úřadu vlády ČR otevírat je častěji než v předchozích letech. Lichtenštejnský palác si tak lidé budou moci kromě termínu Open House prohlédnout také

1. května u příležitosti oslav Svátku práce a 5. července v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Přímo v Lichtenštejnském paláci bude rovněž nově instalovaná výstava protokolárních darů současného předsedy vlády. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si prohlédnout některé z darů, které během svých cest premiér obdržel.

Úřad vlády ČR rovněž spravuje dva objekty spojené s významnými osobnostmi československé politiky – Kramářovu vilu v Praze, rezidenci předsedy vlády vybudovanou prvním československým premiérem Karlem Kramářem, a Benešovu vilu, kterou si nechali postavit prezident Edvard Beneš s chotí Hanou v Sezimově Ústí.

Benešova vila bude pro návštěvníky otevřena od 12. dubna až do konce října s výjimkou července a srpna vždy oba víkendové dny. Dny otevřených dveří této historicky významné a architektonicky cenné vily budou probíhat tradičně formou komentovaných exkurzí. Každý pátek jsou rovněž připraveny vzdělávací programy pro základní a střední školy.

První den otevřených dveří v Kramářově vile připadá na sobotu 5. října. Příležitost pro návštěvu sídla prvního československého premiéra budou mít zájemci také 28. října.

Chronologický přehled dnů otevřených dveří

Duben

6. dubna – Hrzánský palác
12.–14. dubna – Benešova vila
19.–21. dubna – Benešova vila
26.–28. dubna – Benešova vila

Květen

1. května – Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác
3.–5. května – Benešova vila
4. května – Hrzánský palác
8. května – Lichtenštejnský palác
10.–12. května – Benešova vila
17.–19. května – Benešova vila
18. května – Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác
19. května – Hrzánský palác, Lichtenštejnský palác
24.–26. května – Benešova vila

Červen

31. května – 2. června – Benešova vila
1. června – Hrzánský palác
7.–9. června – Benešova vila
14.–16. června – Benešova vila
21.–23. června – Benešova vila
28.–30. června – Benešova vila

Červenec a srpen

5. července – Hrzánský a Lichtenštejnský palác
6. července – Hrzánský palác
3. srpna – Hrzánský palác

Září

6.–8. září – Benešova vila
7. září – namísto původně plánované Kramářovy vily bude otevřen Hrzánský palác
13.–15. září – Benešova vila
20.–22. září – Benešova vila
27.–29. září – Benešova vila

Říjen

4.–6. října – Benešova vila
5. října – Kramářova vila
11.–13. října – Benešova vila
18.–20. října – Benešova vila
25.–27. října – Benešova vila
28. října – Kramářova vila

Listopad

17. listopadu – Hrzánský palác a Lichtenštejnský palác

Kontakt

Ivana Krejčiříková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel: +420 602 294 505

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie