Aktuálně

22. 2. 2021 14:02

Tripartita řešila aktuální epidemiologickou situaci nebo Národní plán obnovy

Tisková konference po jednání tripartity, 22. února 2021.
Tisková konference po jednání tripartity, 22. února 2021.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 22. února 2021 sešli prostřednictvím videokonference na jednání tripartity. Sociální partneři diskutovali programy určené na pomoc zaměstnancům a zaměstnavatelům, čerpání z fondů EU, stav digitalizace a vývoj eGovernmentu, Národní plán obnovy nebo dopady Zelené dohody pro Evropu.

V letošním roce se jedná o třetí zasedání tripartity. Za posledních pět měsíců se uskutečnilo šest jednání Rady hospodářské a sociální dohody. Vláda je v pravidelném kontaktu se sociálními partnery. Pracovní týmy tripartity se scházejí pomocí videokonferencí.

Dopady Zelené dohody pro Evropu na ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo vstupní analýzu dat a definovalo požadavky související s přechodem k uhlíkové neutralitě. Studie bude dále upřesněna a vyčíslena po jednotlivých sektorech. Největší požadavek na centralizovaný zdroj bezemisní energie má hutnictví. V brzké době bude třeba rozhodnout o výstavbě výkonného nízkoemisního zdroje na Ostravsku. Současně je nezbytné se zaměřit na výzkum a vývoj v oblastech, které mohou přispět ke snižování emisí.

Stav digitalizace a vývoj eGovernmentu

Digitální Česko se v roce 2021 zaměří primárně na 3 oblasti – Institucionalizace, Digitalizace a Transformace. Oblast Institucionalizace bude zaměřena na rozjezd bankovní identity nebo implementaci zákona o právu na digitální služby. V rámci Digitalizace se bude dále pracovat na rozvoji širšího portfolia služeb dostupných na Portálu občana a Portálu veřejné správy. Sekce Transformace bude zaměřena na finalizaci digitalizace stavebního řízení, centrální nákupy a rozvoj spolupráce s komerční a akademickou sférou. V letošním roce bude provedena aktualizace vydaných metodických pokynů a zásad digitální přívětivé legislativy.

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v období 2014–2020

Od počátku programového období 2014–2020 bylo ke konci ledna vyhlášeno za všechny programy 1 123 výzev s alokací 833,9 miliardy korun. Ze všech programů vyhlásil nejvyšší objem výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dále OP Doprava a Integrovaný regionální OP. V rámci vyhlášených výzev byly do konce ledna 2021 vydány rozhodnutí o poskytnutí podpory v celkové výši 601,4 miliardy korun. Objem vyúčtovaných prostředků činil 352,5 miliardy korun. Do září letošního roku budou ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dopracovány a předloženy vládě návrhy operačních programů a návrh Plánu pro spravedlivou transformaci.

V rámci agendy, která souvisí s dopady koronavirové epidemie, členové tripartity diskutovali o současné napjaté epidemické situaci. Probrali mimo jiné novelu zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit, další prodloužení programu Antivirus, kompenzace pro osoby v karanténě či návrh na pravidelné testování zaměstnanců ve firmách.

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční v březnu 2021.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie