Aktuálně

16. 9. 2019 13:29

Tripartita jednala o návrhu státního rozpočtu na rok 2020

Tripartita v pondělí 16. září 2019 jednala o návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
Tripartita v pondělí 16. září 2019 jednala o návrhu státního rozpočtu na rok 2020.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 16. září 2019 sešli na pátém jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři na zasedání diskutovali návrh podoby státního rozpočtu na rok 2020 a čerpání evropských fondů. Premiér Andrej Babiš také informoval sociální partnery o činnosti pracovních týmů.

Návrh státního rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu otevírá cestu k dalšímu výraznému navýšení důchodů nebo platů ve školství. Rozpočet počítá s vyšší podporou výzkumu a se soustavným navyšováním investic. Zvyšování státního podílu výdajů na investice je jedním z cílů vlády. Rozpočet počítá s celkovými příjmy 1 558,1 miliardy korun, výdaji 1 598,1 miliardy korun a saldem ve výši –40 miliard korun.

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou celkové výše 85 miliard. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice celkem 135 miliard korun. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovace. Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 miliardy, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 000 korun na 300 000 korun.

Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika. V regionálním školství vzroste objem prostředků na platy učitelů. V roce 2021 budou učitelé vydělávat v průměru přes 45 000 korun, což byl i závazek vládního programového prohlášení. V oblasti finančních vztahů k obecním a krajským samosprávám dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 procent, a to nejen v roce 2020. S pětiprocentní valorizací příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022.

Stav čerpání prostředků z fondů EU a příprava nového programového období

Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno za všechny programy 958 výzev s alokací 745,3 miliardy korun. V rámci vyhlášených výzev byly do konce července 2019 vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 443,3 miliardy. Příjemcům bylo do konce července 2019 proplaceno 234,7 miliardy korun.

Ze všech programů doposud vyhlásil nejvyšší objem výzev OP Doprava, dále OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a Integrovaný regionální OP. V záležitosti nového programového období 2021–2027 je hlavní pozornost Národního orgánu pro koordinaci a řídicího orgánu zaměřena na pokračující diskuse k přípravě Dohody o partnerství a na zaměření operačních programů a jejich specifických cílů.

Na evropské úrovni budou dále probíhat technické diskuse s Evropskou komisí k nastavení budoucího programového období. Klíčovou snahou České republiky je dosáhnout včasného schválení Dohody o partnerství a operačních programů, aby mohla být realizace programového období 2021–2027 zahájena od počátku roku 2021.

Další plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody se uskuteční 4. listopadu 2019.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie