Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 9. 2023 20:03

Tripartita jednala o návrhu státního rozpočtu na příští rok i o výši minimální mzdy

Tisková konference po konci jednání tripartity, 25. září 2023.
Tisková konference po konci jednání tripartity, 25. září 2023.
Rada hospodářské a sociální dohody ČR jednala v pondělí 25. září 2023 ve Strakově akademii. Její členové se zabývali návrhem státního rozpočtu na rok 2024 nebo výší minimální mzdy v příštím roce. Na programu jednání byl ale také například návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců na území České republiky.

Tripartita projednala návrh státního rozpočtu na rok 2024, který počítá se schodkem ve výši 252 miliard Kč. Meziročně tak dojde k poklesu deficitu o 43 miliard Kč, avšak za zachování rekordních investic do dopravní infrastruktury nebo do vzdělávání, vědy a výzkumu. Součástí rozpočtu jsou také finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, obcí a hlavního města Prahy, rozpočet počítá i se zvýšením výdajů na obranu na 2 % HDP.

Plenární schůze tripartity se zaměřila i na návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců. Jeho smyslem není podstatně měnit podobu a principy českého imigračního systému, ale zvýšit jeho efektivitu. Návrh sleduje čtyři hlavní cíle, a to zrychlení a zjednodušení pobytového řízení, zpřehlednění právní úpravy, zajištění evidence všech cizinců a zavedení role garanta pobytu cizinců ze třetích zemí.

Tripartita měla na programu také opatření na podporu středního odborného školství a oborů s technickým či řemeslným zaměřením. Ze strategie předložené Svazem podnikatelů ve stavebnictví vyplývá, že počty absolventů zmíněných oborů jsou nedostatečné, což může ohrozit český průmysl. Na základě Strategie, výchozího stanoviska MŠMT a výsledků jednání bylo identifikováno deset průřezových témat, ke kterým byla navržena společná opatření. Mezi těmito průřezovými tématy jsou například vytvoření páteřních škol a optimalizace sítě škol, propagace stavebních řemesel či inovace oborové soustavy.

Rada hospodářské a sociální dohody ČR se také zabývala problematikou minimální mzdy pro rok 2024, kde prozatím nedošlo ke shodě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie