Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 6. 2009 15:47

Tiskové prohlášení premiéra k rozhodnutí německého Ústavního soudu

Premiér Jan Fischer / PM Jan Fischer
Premiér Jan Fischer / PM Jan Fischer
„Považuji dnešní rozhodnutí německého Ústavního soudu za důležitý pozitivní krok směrem k ratifikaci Lisabonské smlouvy a institucionální stabilitě Evropské unie.

Za klíčové lze považovat konstatování německého Ústavního soudu, že Lisabonská smlouva jako taková není v rozporu s německou ústavou.

„Posílení pravomocí německého parlamentu v rámci doprovodného zákona, které německý ústavní soud stanovil jako podmínku dokončení ratifikace v Německu, předpokládá vnitrostátní úpravu pravidel fungování mezi exekutivou a legislativou v podmínkách Lisabonské smlouvy“, řekl premiér.

Obdobnou úpravu přijala Česká republika již letos na jaře. Podobně jako v Německu byl i v ČR nejdříve přijat zákon, který posílil pravomoci obou komor parlamentu. V případě České republiky šlo konkrétně o tzv. vázaný mandát vlády při hlasování o některých rozhodnutích v rámci Evropské rady a Rady EU. Tento krok nepochybně přispěl k následnému vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonské smlouvy oběma komorami Parlamentu ČR,“ řekl premiér.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie