Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 9. 2009 13:04

Prohlášení vlády k postupu ratifikace Lisabonské smlouvy

Výbor pro EU na vládní úrovni dnes jednal o postupu ratifikace Lisabonské smlouvy v EU a především v České republice.

Vláda v této souvislosti zdůrazňuje, že je i nadále připravena hrát aktivní roli v tomto procesu, a pokračovat tak v naplňování společného závazku všech členských států z červnové Evropské rady dokončit ratifikaci smlouvy do konce tohoto roku.

Parlamentní část ratifikace byla završena již v květnu 2009, kdy s Lisabonskou smlouvou po Poslanecké sněmovně vyslovil souhlas i Senát, a to v obou případech ústavní většinou. Ve snaze vytvořit prostor pro dlouho avizovaný návrh skupiny senátorů na další ústavní přezkum smlouvy se prezident republiky rozhodl svůj podpis k ratifikaci prozatím nepřipojit. Česko tak společně s Polskem, Irskem a Německem zůstává jednou z posledních zemí Evropské unie, které dosud neuzavřely proces ratifikace.

Na základě návrhu Senátu byla Lisabonská smlouva předmětem přezkumu před Ústavním soudem již v minulém roce a nebyla shledána v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Dne 1. září 2009 se na Ústavní soud obrátila skupina senátorů s dalším podáním, které se netýká Lisabonské smlouvy samotné, ale tzv. „lisabonské novely jednacích řádů“. Ta posiluje roli parlamentu při rozhodování o některých otázkách EU. Druhé podání proti Lisabonské smlouvě dosud Ústavnímu soudu předloženo nebylo, ačkoli bylo senátory opakovaně avizováno. Oba návrhy spolu věcně nesouvisí, a nic tedy nebrání tomu, aby návrh týkající se Lisabonské smlouvy byl podán bez dalšího zbytečného odkladu.

Přestože vláda považuje původní nález Ústavního soudu za dostatečný, nezpochybňuje právo senátorů podrobit smlouvu zevrubné právní a politické kontrole tak, jak to zaručuje ústavní pořádek České republiky. Vláda v této souvislosti nicméně připomíná, že pokračující odkládání dokončení ratifikačního procesu by mělo negativní dopad na pozici a vliv ČR v rámci EU.

Česká republika už během svého předsednictví v Radě EU dokázala, že umí být aktivním a zodpovědným členským státem. Přesvědčila evropské partnery, že je zemí, která je schopna konstruktivně ovlivňovat směřování celé Evropské unie.

Vláda proto věří, že se v nejbližší době povede rozptýlit všechny zbývající pochybnosti o souladu Lisabonské smlouvy s českou Ústavou tak, aby proces ratifikace mohl být úspěšně dovršen. Vláda je přesvědčena, že díky reformě institucí a politik, kterou Lisabonská smlouva přináší, bude Unie fungovat efektivněji a její členské země, včetně České republiky, tak budou lépe čelit novým výzvám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie