Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 10. 2009 20:23

Stanovisko předsedy vlády ČR k prohlášení prezidenta republiky o ratifikaci Lisabonské smlouvy

Návrh prezidenta republiky Václava Klause vztahující se k Listině základních práv Evropské unie, na kterou odkazuje Lisabonská smlouva, jsem vzal na vědomí.

Musím však vyjádřit politování nad tím, že prezident svůj záměr s vládou předem nekonzultoval.

Vláda je nicméně připravena se návrhy prezidenta zabývat a je otevřena jednání. Spolu s evropskými partnery bude hledat takové řešení, které neohrozí dokončení ratifikačního procesu. Jeho znovuotevření v rámci evropské sedmadvacítky považuji za vyloučené.

Mohu odpovědně prohlásit, že Vláda České republiky zvážila možné dopady Lisabonské smlouvy, a to včetně eventuálního prolomení Benešových dekretů, již během procesu jejího vyjednávaní. Takové riziko se nejeví jako reálné. Všechny analýzy, které má vláda k dispozici, tuto možnost vyloučily.

I nadále věřím v úspěšné završení ratifikačního procesu v České republice tak, aby Lisabonská smlouva mohla vstoupit v platnost do konce tohoto roku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie