Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

19. 10. 2009 11:54

Proces ratifikace Lisabonské smlouvy

Lisabonská smlouva je reakcí na dvojí rozšíření EU.

Představuje významný dokument, který umožní Evropské unii lépe čelit palčivým aktuálním otázkám. Institucionální rámec, který nastolí, umožní výrazně zrychlit a zjednodušit procesy rozhodování v rámci Unie.

Evropská unie tak bude mnohem akceschopnější a jednotnější v řešení ekonomických, zahraničně-politických nebo energetických otázek.

Lisabonská smlouva byla finalizována na neformálním zasedání Evropské rady v Lisabonu 18. a 19. října 2007.

Zástupci členských států EU podepsali Lisabonskou smlouvu dne 13. prosince roku 2007. Za Českou republiku ji podepsali tehdejší premiér Mirek Topolánek a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Zástupci členských států EU při podpisu Lisabonské smlouvy dne 13.12.2007

Smlouva vstoupí v platnost poté, co ji ratifikuje všech 27 členských států. Ukončení procesu ratifikace je v současné době jednou z aktuálních otázek, neboť Česká republika je poslední zemí EU, která proces dosud nedokončila.

Proces ratifikace Lisabonské smlouvy v České republice

Vláda České republiky schválila Lisabonskou smlouvu usnesením č. 1367 ze dne 4. prosince 2007.

Dne 24. dubna 2008 byl skupinou senátorů podán první návrh k Ústavnímu soudu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem. V listopadu téhož roku Ústavní soud konstatoval, že Lisabonská smlouva není s Ústavou v rozporu.

V únoru 2009 schválila Lisabonskou smlouvu Poslanecká sněmovna Parlamentu české republiky potřebnou ústavní většinou. 6. května 2009 totéž učinil také Senát.

Dne 29. září 2009 skupina 17 senátorů podala k Ústavnímu soudu druhý návrh na přezkum, zda je LS v souladu s ústavním pořádkem ČR. Na rozhodnutí Ústavního soudu se v současné době čeká, veřejné slyšení by mělo proběhnout 27. října 2009.

Dokud soud nevynese své závěrečné stanovisko, nemůže být proces ratifikace dokončen.

V pátek 9. října 2009 vystoupil se svým prohlášením prezident republiky Václav Klaus, který podmínil svůj podpis stanovením zvláštní podmínky.

Vláda České republiky na základě tohoto postoje zahájila jednání jak s prezidentem České republiky, tak s evropskými partnery o možném řešení vzniklé situace a potvrdila závazek vyplývající ze závěrů Evropské rady z června 2009 - dokončit ratifikaci Lisabonské smlouvy tak, aby mohla vstoupit v platnost do konce letošního roku

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Výrok premiéra

Premiér Jan Fischer / Prime Minister Jan Fischer

"Jsem přesvědčen, že díky reformě institucí a politik, kterou Lisabonská smlouva přináší, bude Unie fungovat efektivněji a její členské země, včetně ČR, tak budou moci lépe čelit novým výzvám", řekl premiér Jan Fischer.

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie