Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 9. 2015 0:23

Prohlášení členů Globální koalice proti ISIL: Koalice v prvním roce své existence

Od založení Globální koalice proti ISIL v minulém roce jsme dosáhli pozitivních výsledků v našem snažení zacíleném na snížení vlivu a poražení této bezprecedentní teroristické hrozby. Od samotného začátku jsme věděli, že se bude jednat o dlouhodobé úsilí. Nicméně situace před rokem byla zoufalá: ISIL, též známý pod arabskou zkratkou Daeš, dobyl některá území v Iráku a ohrožoval města Erbíl, Kirkúk a Bagdád. Hrozily také další útoky proti jezídskému obyvatelstvu. Od té doby nehledě na nevyhnutelné dílčí nezdary koalice dokázala díky svému komplexnímu strategickému přístupu svou schopnost omezit činnost hutí Daeš v Iráku a v Sýrii. Koalice rovněž dosáhla úspěchů v oblasti bránění hnutí Daeš nabírat nové bojovníky, boje proti jeho propagandě a omezování financování její činnosti.

Klíčovou roli v tomto snažení sehrála oddanost a přinesené oběti ze strany iráckých bezpečnostních sil včetně kurdských pešmergů a Lidových mobilizačních sil a syrských opozičních sil. Díky leteckým operacím Koalice, Daeš již nemůže vykonávat svou činnost na více než 30 % obydleného území Iráku, které v minulosti tato organizace ovládala. Bylo osvobozeno město Tikrít a více než 100 tisíc civilních obyvatel se vrátilo do města a do sousedních oblastí. V severní Sýrii Daeš ztratil větší část území, jež v minulosti zabral, a nemá přístup k většině syrsko-turecké hranice dlouhé 822 kilometrů až na zbývajících asi 100 km. V Iráku nyní působí více než 5 tisíc koaličních poradců z 18 zemí, kteří podporují úsilí irácké vlády posílit a rozvíjet místní bezpečnostní síly v boji za osvobození města Ramádí jakož i v přípravě na osvobození města Mosul. Kromě toho více než 900 osob poskytnutých Koalicí se účastní mise zajišťující výcvik a vybavení pro členy syrské opozice.

Prostřednictvím společné činnosti jsme vytvořili fungující Koalici, jejíž ustanovení bylo ještě v minulém roce pouhopouhou myšlenkou. Zahrnuje nejen vojenskou koordinaci, nýbrž i činnost inovativních pracovních skupin, jež se zaměřují na následující oblasti:

  • Narušení nabírání zahraničních bojovníků, jejich pohybu a schopnosti udržet si je (ve spolupráci s Globálním protiteroristickým fórem);
  • boj proti vymáhání a zneužívání ekonomických a energetických zdrojů a využívání finančního a bankovního systému (ve spolupráci se Skupinou pro finanční akci);
  • konfrontaci s poselstvím hnutí Daeš, jímž je nenávist a násilí, a zároveň prezentaci alternativní a inkluzivní vize naděje na lepší budoucnost;
  • stabilizaci iráckých území, jež byla osvobozena od nadvlády hnutí Daeš, prostřednictvím podpory irácké vládě v obnově činnosti místních úřadů a policie, s cílem umožnit bezpečný, dobrovolný a udržitelný návrat uprchlíků a vnitřně vysídlených osob.

Tento týden, kdy se členové Koalice scházejí se zástupci ostatních států a organizací na okraji zasedání Valného shromáždění OSN, spolupředsedové pracovních skupin budou informovat o pokroku svých iniciativ a synchronizaci činnosti těchto iniciativ s ostatními multilaterálními institucemi, jak bylo zmíněno výše.

V Iráku podporuje Koalice úsilí vlády premiéra Haidera al-Abadího v realizaci procesu reforem, usmíření a decentralizaci země včetně spolupráce s Kurdskou regionální vládou a zástupci území s většinovým sunnitským obyvatelstvem, jakož i se zástupci etnických a náboženských menšin.

Realizace těchto reforem je významným krokem k odstranění etnických a sektářských konfliktů prostřednictvím nastolení dlouhodobého míru, stability a prosperity Iráku a poražení hnutí Daeš.

V Sýrii podporuje Koalice syrský lid v jeho úsilí čelit Daeš a ustanovit přechodnou vládu na základě principů Ženevského komuniké, jež zemi přivede k vytvoření demokratické, inkluzivní a pluralistické vlády, která bude reprezentovat vůli všeho syrského lidu.

Koalice rovněž pečlivě vyhodnocuje hrozbu, již představuje hnutí Daeš v ostatních zemích, a zkoumá způsoby, jak je možné ho omezit a porazit. V tomto úsilí Koalice spoléhá na existující protiteroristické úsilí, jakož i na nástroje a osvědčené postupy, které je schopna poskytnout. Poražení hnutí Daeš v Iráku a v Sýrii rovněž pomůže znehodnotit a zkomplikovat činnost těchto skupin.

Koalice silně podporuje úsilí Organizace spojených národů a mezinárodního humanitárního společenství v Sýrii a v Iráku, jakož i v celém regionu, jež se zaměřuje na zajišťování základních potřeb uprchlíkům a těm, již byli zasaženi probíhajícím konfliktem a násilím.

V tomto ohledu oceňujeme země a společenství v tomto regionu, jež na svém území přijali uprchlíky a vnitřně přesídlené osoby. Zejména se jedná o Egypt, Irák (včetně území Iráckého Kurdistánu), Jordánsko, Libanon, Turecko a ty v Evropě a kdekoliv jinde na světě, kdo přijímají uprchlíky a pečují o ně.

Plánujeme posílit vzájemnou spolupráci v této oblasti. Hnutí Daeš pokračuje v nabírání nových členů a v radikalizaci snadně ovlivnitelného obyvatelstva, především pak prostřednictvím sociálních médií. Jejich činnost zahrnuje páchání brutálních zvěrstev proti všem etnickým a náboženským skupinám, včetně obzvláště zranitelných menšin, dále pak ničení kulturního dědictví lidstva, jakož i úsilí o nabádání k páchání teroristických činů všude po světě. Vzhledem k těmto důvodům pouze prostřednictvím dlouhodobých závazků a vícekolejného přístupu lze hnutí Daeš zničit. Svět je jednotný ve svém odmítavém přístupu ke hnutí Daeš a k jeho ničivé ideologii. Naše koalice opětovně potvrzuje své odhodlání nadále spolupracovat s cílem konečného zničení hnutí Daeš.

Jedná se o pracovní překlad dokumentu Statement by the Members of the Global Coalition to Counter ISIL: The Coalition at One Year dostupného na http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2015/09/247385.htm.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie