Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 6. 2017 15:55

Premiér Sobotka a dalších 16 evropských státníků vyzvali k většímu důrazu na digitální agendu na evropských summitech

Premiér Bohuslav Sobotka společně s představiteli dalších 16 členských států EU vyzval předsedu Evropské rady Donalda Tuska, aby byla digitální agenda opětovně potvrzena jako politická priorita EU. Téma, kterému se bude věnovat i červnová Evropská rada, je jedním z klíčových úkolů současné české vlády.

V dopisu adresovaném předsedovi Evropské rady zdůrazňuje 17 lídrů členských států roli digitální agendy pro budoucnost EU a žádá Donalda Tuska o pravidelné řešení tohoto tématu na evropských summitech té nejvyšší úrovně. Dopis zároveň stanoví cíle pro Evropu v digitální oblasti – musíme dbát na vytváření přívětivého podnikatelského prostředí, na naše občany a spotřebitele a ochranu jejich práv, na přiměřenou a nezatěžující regulaci, koordinovaný přístup k otázkám, které se navzájem prolínají, a musíme mít celosvětové ambice.

Oblast digitální agendy a budování jednotného digitálního trhu je pro českou vládu dlouhodobě významným tématem. I proto během svého mandátu zřídila funkci koordinátora digitální agendy ČR – ten má mimo jiné za úkol dohlížet na soulad národní legislativy a pozic, které posazujeme v Bruselu.

Digitální agenda má všechny předpoklady, aby nás přiblížila k takové Evropské unii, kterou chceme – moderní a akceschopné. Je to téma, které EU v této turbulentní době spojuje a kde mohou vyniknout členské státy bez ohledu na svou velikost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie