Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 10. 2012 14:55

Premiér: Prostředky z eurofondů mají podporovat růst

Premiér Petr Nečas se spolu se zástupci z dalších patnácti zemí sešel v Bratislavě, aby řešili budoucnost evropských fondů.

Premiér Petr Nečas se v pátek 5. října 2012 zúčastnil v Bratislavě setkání premiérů zemí patřících do tzv. skupiny Přátel koheze.Bylo to setkání zemí, které mají silný zájem na kohezní politice, čili na politice, kdy je potřeba efektivně čerpat z evropských fondů,“ řekl premiér Petr Nečas po skončení jednání. „My považujeme za nesmírně důležité, aby tato kohezní politika – prostředky z evropských fondů byly směřovány především do podpory hospodářského růstu a do zvýšení konkurenceschopnosti EU a tedy i České republiky,“ dodal předseda vlády.

Patnáct zástupců evropských států spolu s Chorvatskem přijali společnou deklaraci, na základě které chtějí klást důraz na tuto kohezní politiku. „Nechceme, aby docházelo k tomu, že bude omezena ve prospěch těch chudších regionů a chudších členských států Evropské unie. Chceme, aby byla směřována do podpory konkurenceschopnosti hospodářského růstu,“ dodal premiér.

Státy prosadily i některé společné závěry, které mají technický charakter a mají rozpočtové dopady, jako je například uznatelnost daně z přidané hodnoty při započítávání čerpání evropských fondů apod.

Cílem druhého jednání skupiny Přátel koheze na úrovni předsedů vlád, kterou organizuje Slovensko (minulé jednání organizovalo Rumunsko), je vyjádřit opětovně podporu silné a efektivní kohezní politice v příštím víceletém finančním rámci (MFF) na léta 2014 - 2020.

Strukturální fondy kohezní politiky (Evropský fond pro regionální rozvoj – ERDF a Evropský sociální fond – ESF) a Fond soudržnosti (CF) v období 2007 – 2013 významným způsobem přispívají k hospodářskému růstu a posilování konkurenceschopnosti celé EU. Ročně investice uskutečněné díky kohezní politice tvořily ve dvanácti nových členských státech EU cca 40 procent kapitálových výdajů vlád. Jen v ČR tvoří investice provedené díky kohezní politice cca jedno procento hrubého domácího produktu.

Výběr z fotogalerie

       

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Přátelé koheze

Je neformální skupina zahrnující členské státy EU včetně Chorvatska, které podporují kohezní politiku jakožto dominantní položku evropského rozpočtu.

Skupinu Přátel koheze v současné době tvoří následující státy: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie