Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 1. 2009 13:23

Premiér: Nutné je budovat program energetické odolnosti země

Ještě v průběhu jednání vlády se uskutečnil briefing M. Topolánka, vzhledem k jeho cestě do Budapešti.

Předseda rady EU a premiér Mirek Topolánek dnes po obědě odlétá do Budapešti na dvoudenní jednání konference Nabucco věnované financování plynovodu vedoucímu do Evropy.

Mirek Topolánek se ve svém vystoupení soustředil na jednání o závěrech energetické tzv. Pačesovy komise jejímž cílem bylo mimo jiné verifikovat úroveň státní energetické koncepce a zamyslet se nad změnami, ke kterým došlo zejména v posledních letech. Vývoj akceleroval v oblasti energetiky, zvláště z důvodů energetické bezpečnosti a cílů, které si EU stanovila. Komise musela analyzovat celou řadu faktorů, zabývat se obnovitelnými zdroji, vývojem spotřeby, verifikovat oblast výroby, potenciálními zdroji energie na čtyřicet let dopředu - výhled do roku 2050 apod.

„To jaké primární zdroje budeme v České republice využívat, to ovlivní naší politiku,“ řekl v začátku svého vystoupení předseda vlády a dodal, že podle hodnocení komise obě varianty – být závislý na dodávkách nebo více využívat domácí potenciál – má svá rizika.

I oponentní zpráva, která hodnotila činnost energetické komise, se přiklonila k názoru, aby se nezvyšovala závislost na dovozu primární zdrojů. Premiér M. Topolánek zdůraznil, že tato oponentní rada, vedená ing. Stehlíkem, nebyla politicky motivována a k jejím doporučením patřilo více využívat domácí zdroje.

Předseda vlády upozornil na skutečnosti, že si dříve nikdo nedovedl představit, že by vůbec mohlo dojít k zastavení dodávek plynu. Došlo k němu a v několika zemích se zastavila ekonomika. Dále upozornil na další fakt, že již od července má Česká republika snížené dodávky ropy a alternativní dodávky jsou dražší.

Premiér na závěr svého vystoupení sdělil, že vláda hodlá budovat program energetické odolnosti a uvedl, že nyní od komise je třeba přistoupit k exekutivnímu orgánu. Podtrhnul také to, že program energetické odolnosti země není záležitostí jedné vlády, ani té další, ale je to úkol pro několik vlád na mnoho let dopředu. Tento program počítá s využitím všech dostupných energetických zdrojů, včetně jaderných a obnovitelných.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tk po jednání vlády 26.1.2009

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie