Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 3. 2014 16:22

Kabinet premiéra Sobotky schválil Plán legislativních prací

Kabinet schválil ve středu 12. března 2014 Plán legislativních prací pro rok 2014.
Kabinet schválil ve středu 12. března 2014 Plán legislativních prací pro rok 2014.
Na svém jednání ve středu 12. března 2014 schválila vláda premiéra Bohuslava Sobotky Plán legislativních prací pro rok 2014, návrh na poskytnutí pomoci Ukrajině ve výši 50 milionů korun a prodloužení smlouvy o pronájmu letounů JAS-39 Gripen mezi ČR a Švédskem.

Plán legislativních prací vlády pro rok 2014 obsahuje hlavní cíle a závazky nové vlády, které vychází z koaliční smlouvy a programového prohlášení. Vláda jej schválila už po měsíci od svého jmenování. Součástí Plánu je celkem 165 legislativních úkolů s prioritními body.

Za hlavní úkoly pro rok 2014, které obsahuje Plán legislativních prací, vláda zejména považuje:
  • valorizaci důchodů (zákon o důchodovém pojištění, předkládá ministryně práce a sociálních věcí),
  • zastavení daňových úniků (zákon o daních z příjmů, zákon o prokazování původu majetku, předkládá ministr financí),
  • zrušení zdravotnických poplatků (zákon o veřejném zdravotním pojištění, předkládá ministr zdravotnictví),
  • nastartování aktivní politiky zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, předkládá ministryně práce a sociálních věcí),
  • transparentnější pravidla pro financování politických stran (zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, předkládá ministr vnitra a ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu),
  • postihování účtů jednoho z manželů v exekuci, řešení bagatelních sporů a nákladů řízení (občanský soudní řád a exekuční řád, předkládá ministryně spravedlnosti),
  • řešení kritického navýšení počtu lidí žijících v nedůstojných podmínkách ubytoven (novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, předkládá ministryně práce a sociálních věcí),
  • reakce na nový občanský zákoník (změna některých zákonů v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku, předkládá ministryně spravedlnosti),
  • zrušení jednoho inkasního místa (zákon o daních z příjmů, předkládá ministr financí).

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Výhled legislativních prací na léta 2015 až 2017

Kabinet premiéra Bohuslava Sobotky dále schválil Výhled legislativních prací na léta 2015 až 2017. Plán i Výhled legislativních prací vlády pro léta 2015 až 2017 byly sestaveny na základě podkladů jednotlivých ministerstev. Zajišťují především plnění Programového prohlášení vlády, plnění aktuálních legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a z části také záměr jednotlivých ministerstev provést změny v již existujících právních předpisech.

K jedněm z významných bodů patří: předložení věcného záměru zákona o sociálním bydlení a zvýšení kontroly a kvality potravin.

V rámci Výhledu legislativních prací vláda projedná také aktuální seznam předpisů Evropské unie, jež je nutné implementovat do právního řádu České republiky.

Plán nelegislativních úkolů pro 1. pololetí 2014 a výhled na 2. pololetí 2014

Vláda dnes projednala a schválila rovněž Plán nelegislativních úkolů vlády, který se týká zbývající části 1. pololetí letošního roku a výhledu na 2. pololetí 2014.

Plán nelegislativních úkolů vlády České republiky na zbývající část 1. pololetí 2014 byl sestaven na základě námětů předložených členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy a guvernérem České národní banky a měl by pomáhat zlepšit vzájemnou informovanost resortů o plánovaných úkolech včetně jejich termínů splnění a zvýšit spolupráci při vzájemné provázanosti jednotlivých úkolů a jejich koordinaci.

Úkoly navrhované do plánu nelegislativních úkolů vlády jsou zaměřeny především na řešení nejvýznamnějších problémů v ekonomické a sociální oblasti a shrnují nejvýznamnější aktivity vlády ve vymezeném období.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie