Aktuálně

15. 2. 2023 16:45

Národní koordinátorkou pro integraci válečných uprchlíků bude Klára Šimáčková Laurenčíková. Chce posílit spolupráci s regiony a mezioborový přístup

Národní koordinátorkou pro integraci a adaptaci válečných uprchlíků z Ukrajiny bude od 21. února 2023 Klára Šimáčková Laurenčíková. Na jednání dne 15. února 2023 o tom rozhodla vláda. Premiér Petr Fiala vidí hlavní úkol koordinátorky v posílení spolupráce s kraji. Laurenčíková se chce zaměřit mimo jiné na ochranu zranitelných skupin uprchlíků a podpořit součinnost zdravotního, sociálního, školského i bezpečnostního sektoru.

„Po zvládnutí první krizové fáze uprchlické vlny je nyní důležité dále posilovat spolupráci vlády s politickou reprezentací v regionech. Musíme se soustředit na dobrou spolupráci všech klíčových aktérů, abychom podpořili proces adaptace a integrace válečných uprchlíků, z nichž velká část jsou ženy a děti,“ uvedl předseda vlády.

„Chci podpořit dobrou mezioborovou spolupráci mezi sociálními, školskými a zdravotními službami i bezpečnostními složkami. Potřebujeme také, aby pokračovala součinnost státních aktérů s nevládními organizacemi, které odvedly a odvádějí skvělou práci,“ doplnila Šimáčková Laurenčíková.

Zásadní je podle ní ochrana zranitelných skupin. „Na území České republiky je významné procento lidí starších 65 let, dětí bez doprovodu, těhotných žen a matek s dětmi do tří let, lidí se zdravotním postižením nebo vážně nemocných, a také osob s psychickými problémy. Bude důležité rozvíjet podpůrné služby pro tyto skupiny lidí,“ podotkla.

Šimáčková Laurenčíková je od května 2022 vládní zmocněnkyní pro lidská práva. V této roli se také zapojila do činnosti Strategické skupiny ke koordinaci řešení dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, která dosud spadala pod ministerstvo vnitra.

Usnesením vlády se mění také název skupiny, v níž se od loňského března pravidelně scházeli zástupci resortů vnitra, financí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, zahraničí a školství, mládeže a tělovýchovy. Nově bude fungovat přímo pod Úřadem vlády jako Strategická skupina pro koordinaci adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny.

„Je to řešení, které máme promyšlené již několik měsíců. Proto se paní zmocněnkyně účastnila činnosti této skupiny a je připravena novou roli převzít,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Ministr také ocenil dosavadní práci skupiny a zdůraznil, že první uprchlickou vlnu Česká republika zvládla díky meziresortní spolupráci, ale také díky zapojení starostek a starostů, představitelů krajů a obyvatel Česka.

Česká republika od začátku konfliktu 24. února 2022 udělila statut dočasné ochrany 488 tisícům lidí z Ukrajiny. Přibližně 100 tisíc z nich již podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí našlo uplatnění na pracovním trhu.

„Chceme s národní koordinátorkou pokračovat v dobře započaté spolupráci zejména v oblasti prevence pracovního vykořisťování a podpoře zranitelných skupin,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„Musíme se také zaměřit na prevenci rizikových jevů, jakými jsou propad do chudoby, ztráta bydlení nebo sexuální vykořisťování,“ podotkla Šimáčková Laurenčíková.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie