Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 9. 2009 12:51

MŠMT vybízí k diskusi o rozvoji odborného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otvírá veřejnou diskusi k publikaci Role odborného vzdělávání a příležitosti pro jeho rozvoj v období ekonomické krize – vliv těchto faktorů na vzdělávací politiku (srpen 2009).

Publikace vystihuje podstatné rysy českého odborného školství a zkoumá, zda vzdělávací politika ČR v této oblasti přispívá k co nejrychlejšímu překonání důsledků ekonomické krize.

Publikace přináší pohled na současné problémy z makroekonomického hlediska a poskytuje základní informace o evropských iniciativách ve vzdělávání a jejich významu v období krize. Zájemce se může seznámit se vzdělanostní strukturou žáků ve středním a vyšším vzdělávání v ČR, s důsledky populačního poklesu a s analýzou uplatnění absolventů středních a vyšších odborných škol včetně údajů o jejich nezaměstnanosti.

Materiál připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání. Publikace je ke stažení v příloze.

Své názory, zkušenosti a komentáře můžete zasílat do 30. října 2009 na adresu sekretariat@nuov.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie