Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 7. 2016 20:04

Ministryně Šlechtová představila vládě nové priority v oblasti bydlení

Ministryně Karla Šlechtová předložila vládě na jednání 27. července 2016 revidovanou Koncepci bydlení České republiky do roku 2020. Ta vychází z novějších dat odrážejících aktuální situaci a stanovuje nové priority a úkoly z oblasti bydlení.

 „V současné době hlavní principy bytové politiky jsou ekonomická přiměřenost, udržitelnost veřejných i soukromých financí a odpovědnost státu a obcí za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení. To se ovšem neobejde bez aktuálních statistických dat, díky kterým můžeme stanovit aktuální potřeby a cíle, mezi které patří například reurbanizace sídlišť či regenerace veřejných prostranství. Těžit z toho bude i stavební průmysl,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Předložená revidovaná Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 respektuje jak základní východiska bytové politiky formulovaná v současné Koncepci bydlení České republiky do roku 2020, tak její hlavní principy a strategické cíle, přičemž doplňuje její analytickou část a v návrhové části stanovuje nové priority a úkoly. Strategické cíle jsou také v souladu se strategickými materiály České republiky i Evropské unie.

Revidovaná koncepce bydlení obsahuje dvě části: analytickou a návrhovou. Analytická část se soustřeďuje zejména na vývoj od roku 2011. Zatímco Koncepce bydlení ČR do roku 2020 vycházela především z dat Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 (SLDB 2001), revidovaná koncepce bydlení shrnuje statistické údaje ze SLDB 2011, dále pak reflektuje aktuální vývoj legislativního i ekonomického rámce a situace na trhu s byty, a v neposlední řadě identifikuje přetrvávající a nově vznikající problémy v oblasti bydlení. Z těchto souhrnů následně vychází část návrhová. Základem je potvrzení platnosti vize a její rozpracování do konkrétních cílů, priorit až po jednotlivé úkoly pro státní orgány či státní organizace.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie