Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 4. 2012 12:27

Konvergenční program počítá s udržením rozpočtových cílů

Vláda schválila návrh Konvergenčního programu ČR na léta 2011 – 2015. Cílem je zajistit vyrovnanost veřejných financí a postupné snižování vládního zadlužení.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Je nezbytné pro vládu České republiky pokračovat v konsolidaci veřejných financí,“ zdůraznil po jednání vlády premiér Petr Nečas. Program počítá pro letošní rok s poklesem deficitu veřejných rozpočtů. Očekávaný schodek tak bude v roce 2012 činit 3 procenta hrubého domácího produktu, v dalších letech bude pod tuto hranici klesat.

Tento konvergenční plán je navázán na aktivní kroky vlády,“ připomněl předseda vlády. Tato úsporná opatření mají za úkol zajistit, aby deficity klesaly, a to z očekávaných tří procent HDP v tomto roce, v roce 2013 na 2,9 procenta, další rok by měl schodek být ve výši 1,9 procenta a nakonec v roce 2015 0,9 procenta HDP.

Pokud se neschválí balíček, deficit neklesne pod tři procenta

Pokud nebude schválen vládou navržený a koncipovaný konsolidační balíček, tak by to znamenalo, že po celé toto plánované období do roku 2015 bude deficit nad třemi procenty HDP a celkový veřejný dluh dosáhne hranici 50 procent v roce 2015.“

Součástí tohoto konsolidačního plánu je i přehled institucionálních změn, které vláda připravuje. „Zejména jde o předložení ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti a vytvoření nezávislé Národní rozpočtové rady,“ uvedl jako klíčová opatření předseda vlády. „Mají přispět i institucionálně ke snižování zadlužení,“ vysvětlil.

Konvergenční program vypracovaný ministerstvem financí musí být v rámci tzv. Evropského semestru předložen Evropské komisi a Evropské Radě do konce dubna.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie