Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 7. 2009 12:24

Kanada: Technické podmínky pro získání kanadských víz

S účinností od 14. července 2009 potřebují občané ČR víza k cestám do Kanady.

Níže uvedené informace poskytlo Ministerstvu zahraničních věcí velvyslanectví Kanady v Praze:

Žádosti o víza nebude vyřizovat Velvyslanectví Kanady v Praze, nýbrž Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Žádost je ovšem možné podat též na každém zastupitelském úřadě Kanady, který má funkční vízové oddělení. V Evropě lze tedy žádost podat též v Paříži, Londýně a Římě.

Kontakt na Velvyslanectví Kanady ve Vídni je:

The Canadian Embassy

Immigration section

Laurenzerberg 2

1010 Vienna

Rakousko

Na níže uvedené webové stránce lze nalézt základní informace o získání víza: http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada-europa/austria

tel. číslo: (43-1) 531-38-3010

fax: (43-1) 531-38-3911

Tiskopisžádosti o kanadské vízum lze z webových stránek stáhnout prostřednictvím Adobe®Acrobat Reader.

Žádost lze podat na Velvyslanectví Kanady ve Vídni osobně. Na velvyslanectví budou k dispozici česky hovořící úředníci. Kromě osobního podání žádosti bude možné žádost podat prostřednictvím třetí osoby (včetně cestovní kanceláře) nebo poštou.

?br:

Při kanadském velvyslanectví v Praze bude zřízena schránka, do které budou čeští občané moci žádost odevzdat, a velvyslanectví zajistí její vyřízení. Vyřízení těchto žádostí se odhaduje na 10 – 12 dní. Velvyslanectví v Praze bude též zajišťovat vydání pasů s vyznačeným vízem.

Žádost o vízum musí obsahovat vyplněný vízový formulář, platný cestovní pas se strojově čitelnou zónou, 2 pasové fotografie a poplatek za vízum (CAD 75,- pro jednorázový vstup, CAD 150,- pro vícenásobný vstup).

Bezprostředně po zavedení víz bude po dobu 48 hodin platit přechodné období, které se bude vztahovat na osoby nacházející se v leteckém tranzitu nebo na osoby, které v tomto období nastoupí na cestu. Během tohoto přechodného období budou cestující odbaveni na letišti v Kanadě bez víza. Po tomto období nebudou žádné výjimky umožněny.

Pro bližší informace za účelem získání víza doporučujeme obrátit se na Velvyslanectví Kanady v Praze či ve Vídni.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie