Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 7. 2009 12:12

Informace o postupu při podání žádosti o vízum občanů ČR pro vstup do Kanady

Kanada zavedla přechodné období 48 hodin po zavedení víz – cestujícím bez víza bude umožněno požádat na hranicích do Kanady o tzv. povolení vstupu do Kanady s platností pobytu do 90 dnů.

Mimo toto období nebudou umožněny žádné výjimky. Toto povolení by mělo být vydáno bezplatně.

Žádost bude možné podat občanem ČR v jakémkoli státě, kde má Kanada zastoupení, resp. kde má vízové oddělení; v Evropě se jedná primárně o Vídeň, dále pak i o Paříž, Londýn, Řím.

Formuláře „žádost o vízum“ budou dostupné elektronicky v anglické a francouzské verzi. Žádost bude možné podat:

- Na ZÚ Kanady v Praze:

- na ZÚ Kanady v Praze bude umístěna schránka, do které budou moci žadatelé žádost odevzdat, ZÚ Kanada zajistí její zpracování ve Vídni. V tomto případě bude zpracování žádosti trvat minimálně 12 pracovních dnů.

- Na ZÚ Kanady ve Vídni:

- osobně na ZÚ Kanady ve Vídni

- prostřednictvím třetí osoby včetně cestovní kanceláře

- poštou

Při osobním podání na ZÚ ve Vídni bude žádost zpracována neprodleně, pokud bude vízum uděleno, žadatel jej získá v den podání. Informace k náležitostem žádosti jsou dostupné na webových stránkách ZÚ Kanady v Praze. Poplatek za vízum bude 70 kanadských dolarů.

Pokud máte dotazy, na které jste nenašli odpověď na webových stránkách kanadských zastupitelských úřadů, můžete se až do 17. července obrátit na horkou linku vízového oddělení ve Vídni na čísle +43-1-531-38-3600, od 9 hod. do 12 hod. a od 13 hod. do 15 hod., od pondělí do pátku. Na tomto telefonním čísle vám poradí v českém jazyce. Svůj dotaz můžete Velvyslanectví Kanady zaslat také emailem na adresu vienn-visa@international.gc.ca.

Odpověď obdržíte emailem v českém jazyce.

Na letiště v Praze bude vyslán kanadský imigrační úředník. Dle informací ZÚ Kanady bude role tohoto úředníka pouze asistenční nikoli kontrolní.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie