Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 2. 2018 18:12

Kabinet Andreje Babiše schválil novelu urychlující výstavbu infrastruktury či změnu zákoníku práce

Tisková konference po jednání vlády, 7. února 2018.
Tisková konference po jednání vlády, 7. února 2018.
Vláda na jednání ve středu 7. února 2018 projednala návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a návrh výhledu na roky 2019 až 2021. Zároveň schválila i návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády na první pololetí letošního roku a výhled na druhé pololetí. Kromě toho odsouhlasila poslanecký návrh na novelu zákona o liniových stavbách i změnu zákoníku práce.

Významným bodem dnešního jednání byl poslanecký návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Přináší institut předběžného uvedení v držbu, který umožní zahájení prací ještě před vykoupením či vyvlastněním potřebných pozemků. Díky této úpravě dojde k výraznému zrychlení staveb, protože dnes jsou často práce blokovány přezkumem jednotlivých rozhodnutí a obstrukcemi. Novela zákona obsahuje konkrétní seznam prioritních staveb, který zahrnuje i dálnice D1, D11, D35, Pražský okruh a řadu železničních tratí, včetně vysokorychlostních. Více o návrhu naleznete na stránkách Ministerstva dopravy

Ministr dopravy Dan Ťok také vládě předložil pravidelnou informaci o přípravě prioritních dopravních staveb, pro které platí zrychlený režim EIA. Pro všechny úseky už byla vydána závazná stanoviska, jejich planost ale oddaluje řada občanských sdružení, která proti nim podala odvolání či rozklad. Členové vlády projednali i potřebu navýšit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury v příštích letech, aby mohl dostatečně výstavbu pokrýt.

K poslaneckému návrhu na změnu zákona o svobodném přístupu k informacím a změně zákona o registru smluv přijala vláda neutrální stanovisko. „Jako protikorupční hnutí, které od samého vzniku bojuje za transparentnost, s tímto návrhem nemáme problém. ČEZ a Budvar by měly konečně začít podléhat registru smluv. Určitě je ale potřeba vnímat, že tyto firmy mají svůj byznys, to znamená, že by se neměly zveřejňovat smlouvy, které by mohly ohrozit jejich podnikání nebo dát výhodu jejich konkurenci. O výsledné podobě rozhodne Poslanecká sněmovna a určitě o tom bude velká debata,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Vláda ve středu schválila také změnu zákoníku práce, která upravuje výpočet náhrady za ztrátu výdělku zaměstnanci v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání v případě, kdy tento zaměstnanec nepracuje a je veden jako uchazeč o zaměstnání. Nově se bude vztahovat i na vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů. Návrh sjednocuje postup pojišťoven, když určuje výpočet náhrady z výše minimální mzdy platné v den zařazení poškozeného do evidence uchazečů o zaměstnání.

Kvůli nutné transpozici evropské směrnice dnes vláda odsouhlasila i novelu zákona o zbraních. Vláda chce ale do května 2019 předložit novou právní úpravu, která bude oblast zbraní a střeliva řešit komplexně. Evropská směrnice mimo jiné zavádí nové kategorie zbraní, zpřesňuje podmínky nabývání vlastnictví, držení a nošení vybraných zbraní, omezuje velkokapacitní zásobníky či zkracuje dobu platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let.

V návrhu Plánu legislativních prací do konce roku 2018 si vláda vytýčila vypracovat 131 legislativních úkolů, ve kterých jsou zahrnuty i 2 návrhy ústavních zákonů, 16 návrhů zákonů, 74 návrhů novel zákonů a další. Výhled legislativních prací vlády na další roky pak obsahuje dalších 61 bodů. Úkoly vycházejí ze závazků České republiky vůči Evropské unii a z Programového prohlášení vlády. Současně kabinet schválil návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády ČR na 1. pololetí 2018 a návrh na 2. pololetí letošního roku, který by měl pomáhat zlepšit vzájemnou informovanost resortů.

V rámci Výboru pro Evropskou unii kabinet projednal institucionální otázky včetně tzv. Spitzenkandidátů a prohlubování hospodářské a měnové unie. Podle vlády by měl zůstat zachován současný způsob výběru předsedy Komise a neměly by být zaváděny novinky ve volbě. Je důležité, aby rozhodnutí o novém předsedovi komise zůstalo v rukou premiérů a prezidentů členských států. U otázky prohlubování hospodářské a měnové unie vláda klade důraz na její ozdravení a prohloubení. Není podle ní třeba zřizovat paralelní instituce, naopak je důležité zmenšovat rizika, kterým je vystavena.

Kompletní výsledky jednání vlády jsou k dispozici na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-7--unora-2018-163262/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie