Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

6. 3. 2009 12:36

J. M. Barroso na pražském summitu regionů a měst zemí EU

Ministr Cyril Svoboda zahájil spolu s předsedou EK José Barrosem Evropský summit regionů a měst na Žofíně.

Ústředním tématem summitu je kohezní politika, současný ekonomický vývoj a schopnost EU reagovat na finanční krizi. Výstupem z jednání je deklarace, kterou předloží předseda Výboru regionů na jarním summitu Evropské rady.

Ministr Svoboda zahájil evropský summit regionů svým projevem spolu s předsedou Evropské komise José Manuel Barrosem, primátorem Hlavního města Prahy Pavlem Bémem a předsedou Výboru regionů EU Lucem Van den Brande.

„Možným řešením tíživé situace evropských regionů v souvislosti s hospodářskou krizí by mohlo být využití dalších 11,5 miliard EUR v letošním roce na pomoc těmto regionům,“ uvedl ve svém projevu Barroso.

O cílech českého předsednictví v oblasti kohezní politiky pro období po roce 2013 hovořil ministr v rámci panelové diskuze. Role kohezní politiky v období ekonomické krize tvoří první významnou prioritu ministerstva pro místní rozvoj v rámci Předsednictví ČR Hospodářská krize je výzvou pro všechny státy a národní krizový plán se týká i regionů. „Jde o posílení programu rozvoje venkova, investice do dopravní infrastruktury, zajištění vyššího objemu prostředků na spolufinancování projektů z fondů EU a urychlení jejich čerpání , uvedl mimo jiné ministr Svoboda.

Před panelovou diskuzí vystoupila eurokomisařka pro regionální politiku Danuta Hübner a popsala dosavadní průběh debaty o Zelené knize o územní soudržnosti, jež se řadí k druhé prioritě MMR českého předsednictví.

Dalším stěžejním tématem je pokračování v realizaci závazků vyplývajících z Územní agendy EU a z Lipské charty. Ministr Cyril Svoboda uvedl klíčová opatření v rámci ozdravného balíčku Evropské komise. Součástí opatření jsou nová legislativní pravidla pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. „Vítáme nové možnosti, které ulehčí budoucí financování zateplení bytového fondu z prostředků Evropské unie,“ vyzdvihl ministr Svoboda.

Summitu se dále zúčastnili členové Výboru regionů, významní politici EU, včetně primátorů evropských hlavních měst a nejvyšší představitelé evropských institucí (Evropská komise a Evropský parlament), europoslanci, představitelé české vlády i reprezentanti regionálních samospráv.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie