Aktuálně

12. 10. 2022 16:50

Výsledky jednání vlády 12. října 2022

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

1. Aktuální procedury EU v oblasti vlády práva
Předkládá: ministr pro evropské záležitosti
Výsledek jednání: vláda se seznámila s informací.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony
čj. 1178/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech 
čj. 1187/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
čj. 1188/22
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Program humanitární, stabilizační, rekonstrukční a hospodářské asistence Ukrajině v letech 2023 až 2025
čj. 1184/22
Předkládají: ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027
čj. 1191/22
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Národní plán obnovy – Půjčka z Nástroje pro oživení a odolnost jako zdroj financování energetické transformace
čj. 1203/22
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti a průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

5. Žádost o schválení změny dokumentace programu 11782 „Podpora rozvoje regionů 2019+“
čj. 1174/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2022
čj. 1183/22
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Hodnocení vývoje systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 zpracované na základě údajů návrhů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2021
čj. 1173/22
Předkládají: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví a ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 1202/22
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na jmenování 8 členek/členů a předsedy výzkumné rady Technologické agentury České republiky
čj. 1167/22
Předkládá: ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2021−2030 za rok 2021
čj. 1190/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

2. Výroční zpráva o činnosti Agentury pro sociální začleňování v roce 2021
čj. 1175/22
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

3. Informace o plnění aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM) za rok 2021
čj. 1179/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., za rok 2021
čj. 1181/22
Předkládá: ministr zemědělství

5. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Změny služeb datových schránek – velkoobjemové datové zprávy
čj. 1176/22
Předkládá: ministr financí

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020 Rozšíření serverů E980 – aktivace procesorových jader
čj. 1177/22
Předkládá: ministr financí

7. Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií na České správě sociálního zabezpečení
čj. 1182/22
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

8. Informace k připravovaným veřejným zakázkám centra CzechELib – ACM 2023+
čj. 1193/22
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

9. Informace o veřejné zakázce „Pořízení automatizovaného systému řízení palby“
čj. 1194/22
Předkládá: ministryně obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie