Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

3. 11. 2009 11:40

Ministr Štefan Füle uvítal rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy

Praha, 3. listopadu 2009- Ústavní soud dnes vynesl dlouho očekávané rozhodnutí v řízení o návrhu skupiny sedmnácti senátorů na posouzení souladu Lisabonské smlouvy s českým ústavním pořádkem. Soud ve svém nálezu vyhlásil, že Lisabonská smlouva je jako celek i v jednotlivých napadaných článcích v souladu s ústavním pořádkem.

 

Ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle, který se dnes jako zástupce vlády jednání před Ústavním soudem zúčastnil, přivítal ocenil podrobnou argumentaci Ústavního soudu jak k jednotlivým bodům návrhu, tak k vyjádření prezidenta republiky

 

„Nález o souladu Lisabonské smlouvy jako celku s českým ústavním pořádkem je potvrzením dlouhodobé pozice vlády. Česká republika si ponechává plnou suverenitu s tím, že některá svá svrchovaná práva předává k výkonu na nadnárodní úroveň, aniž by na ně rezignovala,“ uvedl ministr Füle.

 

Dodal, že zdrojem legitimity rozhodování jak národních, tak nadnárodních institucí je vzhledem k českému ústavnímu pořádku lid České republiky, jak je zakotveno v Ústavě. Ani dosavadní smluvní základ EU, ani samotná Lisabonská smlouva na tomto principu nic nemění. Ministr současně kladně zhodnotil skutečnost, že se Ústavní soud ve svém zdůvodnění vyjádřil i k procedurálním záležitostem týkajícím se možnosti předkládat k přezkumu mezinárodní mnohostranné smlouvy.

 

Ústavní soud ve svém nálezu zdůraznil, že zahájení řízení o souladu mezinárodních smluv ze strany skupiny senátorů, skupiny poslanců a prezidenta republiky musí být omezeno stejnou lhůtou, v jaké je třeba mezinárodní smlouvu ratifikovat. Podání návrhu proto musí být provedeno bez zbytečného odkladu - to podle soudu znamená  v řádu několika týdnů, nikoli měsíců, jak tomu bylo v tomto případě. Opožděnost podání by tak mohla být napříště důvodem odmítnutí podání. Tím, že se Ústavní soud vyjádřil takto k přiměřenosti lhůty pro podání návrhu na přezkum mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem a zdůraznil požadavek ratifikace bez zbytečného odkladu, vyloučil v podstatě možnost dalších návrhů na přezkum. Tomu odpovídá i jeho závěr o souladu Lisabonské smlouvy v celém jejím rozsahu s ústavním pořádkem.

 

Z rozhodnutí Ústavního soudu jednoznačně vyplývá, že ratifikace Lisabonské smlouvy může být nyní dokončena. Ministr pro evropské záležitosti, stejně jako celá vláda, konstatuje, že konečný krok je nyní na prezidentu republiky.

 

„Vzhledem k tomu, že se vládě na jednání Evropské rady ve dnech 29. a 30. října 2009 podařilo úspěšně vyjednat garanci přistoupení k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU stanovenou prezidentem republiky jako podmínku ratifikace, předpokládám, že urychlenému dokončení tohoto procesu nestojí nic v cestě. Pevně doufám, že během následujících hodin či dnů prezident republiky svůj podpis pod Lisabonskou smlouvu připojí,“ uzavřel ministr Štefan Füle.

 

Nález Ústavního soudu vyvrátil veškeré pochybnosti o souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky, a odstranil tak veškeré překážky odstranění ratifikace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy